Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel

Ulrich Lichtenstein Andersen, Jesper Simonsen

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

Resumé

Præsentation ved eSundhedsobservatoriets årsmøde 6-7 oktober 2015.

Hovedbudskaber
1. Regeringen vil afskaffe den Danske Kvalitetsmodel, som kritiseres for at være for procesfokuseret (frem for resultatorienteret) og for at være for bureaukratisk og ressourcekrævende.
2. Effektdrevet optimering er resultatdrevet og understøtter en kontinuert optimeringsproces i form af effektspecifikation efterfulgt af iterationer af effektrealisering og effektmåling.
3. De to modeller sammenlignes og der præsenteres erfaringer fra Nykøbing Falster Sygehus både hvad angår akkreditering ved den Danske Kvalitetsmodel og fra brugen af effektdrevet optimering.

Beskrivelse
”Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati” er overskriften på Nick Hækkerups pressemeddelelse1 fra 20. april 2015. Den Danske Kvalitetsmodel skal udfases ved udgangen af 2015 og erstattes af en ny tilgang til kvalitetsstyring hvor ”[l]edelsen skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at arbejde med et kontinuerligt forbedringsarbejde, herunder med brug af tidstro data og med et centralt fokus på̊ patientinddragelse. Samtidig skal sundhedspersonalet have indflydelse og ejerskab til forbedringsarbejdet gennem rum til at finde lokale veje til opnåelse af de fastsatte mål” (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet – april 2015, p. 13).

Forskere fra Roskilde Universitet og Københavns Universitet har siden 2005 samarbejdet med Region Sjælland omkring udvikling af en effekt- og brugerdrevet model til kvalitetsforbedring gennem optimering af kliniske arbejdsgange. Forskningen har nu nået en modenhed, hvor effektdrevet optimering afprøves i aktionsforskningsprojekter, hvor ledelsen og klinikere på Nykøbing Falster Sygehus anvender og afprøver modellen samtidig med at de relevante kompetencer opbygges hos det involverede kvalitetsansvarlige personale.

Effektdrevet optimering etablerer og fastholder en lokalt forankret forbedringsproces med tre hovedelementer:
• Specifikation af de effekter som klinikerne ønsker at opnå gennem brug af de tilrådighedværende informationsteknologier.
• Realisering af teknologistøttede kliniske arbejdsgange med henblik på at opnå ønskede effekter.
• Formativ evaluering af specificerede effekter på baggrund af effektmålinger og identifikation af afledte effekter.

Effektdrevet optimering tilbyder et hierarki til effektspecifikationer, som kan sammenholde lokale kvalitetsmål med de nationale kvalitetsmål som planlagt i det nye kvalitetsprogram (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet – april 2015, pp. 5f).

Effekterne realiseres ved lokalt forankrede interventioner hvor der eksperimenteres med nye/ændrede kliniske arbejdsgange understøttet af de tilstedeværende informationsteknologier. Interventionerne kan omfatte nye eller ændrede kliniske retningslinjer, ændringer i konfigurationen af udvalgte informationsteknologier, samt kommunikation og implementering af nye/ændrede måder at anvende teknologierne på.

Effekterne måles og evalueres periodisk eller løbende, fx i tilfælde hvor data for effektmålene kan vises kontinuerligt. De specificerede effektmål støtter en kontinuerlig kvalitetsforbedringsproces hvor målingerne af effekterne kan lede til nye interventioner og justeringer i effektspecifikationerne.

Indlægget
I indlægget sammenlignes effektdrevet optimering med den Danske Kvalitetsmodel, og det præsenteres hvordan effektdrevet optimering kan fungere som en alternativ kvalitetsmodel set i lyset af regeringens nye nationale kvalitetsprogram. Der præsenteres erfaringer fra den Danske Kvalitetsmodel (Nykøbing Falster Sygehus blev akkrediteret i 2014) og fra effektdrevet optimering ved hjælp af kliniske overblikstavler.

Effektdrevet optimering bruges bl.a. ved patientoverførsler for de skærende specialer, et område hvor der er behov for en tæt koordinering mellem de involverede afdelinger. Sygehusledelsens erfaringer med modellen diskuteres, herunder hvordan medarbejderne inddrages for at skabe de nødvendige kompetencer til at arbejde kontinuerligt med forbedringsarbejde.

Konference

KonferenceE-sundhedsobservatoriets årskonference 2015
LokationHotel Nyborg Strand
LandDanmark
ByNyborg
Periode06/10/201507/10/2015
Internetadresse

Citer dette

Lichtenstein Andersen, U., & Simonsen, J. (2015). Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel. Abstract fra E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015, Nyborg, Danmark.
Lichtenstein Andersen, Ulrich ; Simonsen, Jesper. / Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel. Abstract fra E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015, Nyborg, Danmark.
@conference{922c5d515dab4480949cc3306e151dac,
title = "Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel",
abstract = "Pr{\ae}sentation ved eSundhedsobservatoriets {\aa}rsm{\o}de 6-7 oktober 2015.Hovedbudskaber1. Regeringen vil afskaffe den Danske Kvalitetsmodel, som kritiseres for at v{\ae}re for procesfokuseret (frem for resultatorienteret) og for at v{\ae}re for bureaukratisk og ressourcekr{\ae}vende.2. Effektdrevet optimering er resultatdrevet og underst{\o}tter en kontinuert optimeringsproces i form af effektspecifikation efterfulgt af iterationer af effektrealisering og effektm{\aa}ling.3. De to modeller sammenlignes og der pr{\ae}senteres erfaringer fra Nyk{\o}bing Falster Sygehus b{\aa}de hvad ang{\aa}r akkreditering ved den Danske Kvalitetsmodel og fra brugen af effektdrevet optimering.Beskrivelse”Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati” er overskriften p{\aa} Nick H{\ae}kkerups pressemeddelelse1 fra 20. april 2015. Den Danske Kvalitetsmodel skal udfases ved udgangen af 2015 og erstattes af en ny tilgang til kvalitetsstyring hvor ”[l]edelsen skal sikre, at medarbejderne har de n{\o}dvendige kompetencer til at arbejde med et kontinuerligt forbedringsarbejde, herunder med brug af tidstro data og med et centralt fokus p{\aa}̊ patientinddragelse. Samtidig skal sundhedspersonalet have indflydelse og ejerskab til forbedringsarbejdet gennem rum til at finde lokale veje til opn{\aa}else af de fastsatte m{\aa}l” (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsomr{\aa}det – april 2015, p. 13).Forskere fra Roskilde Universitet og K{\o}benhavns Universitet har siden 2005 samarbejdet med Region Sj{\ae}lland omkring udvikling af en effekt- og brugerdrevet model til kvalitetsforbedring gennem optimering af kliniske arbejdsgange. Forskningen har nu n{\aa}et en modenhed, hvor effektdrevet optimering afpr{\o}ves i aktionsforskningsprojekter, hvor ledelsen og klinikere p{\aa} Nyk{\o}bing Falster Sygehus anvender og afpr{\o}ver modellen samtidig med at de relevante kompetencer opbygges hos det involverede kvalitetsansvarlige personale.Effektdrevet optimering etablerer og fastholder en lokalt forankret forbedringsproces med tre hovedelementer:• Specifikation af de effekter som klinikerne {\o}nsker at opn{\aa} gennem brug af de tilr{\aa}dighedv{\ae}rende informationsteknologier.• Realisering af teknologist{\o}ttede kliniske arbejdsgange med henblik p{\aa} at opn{\aa} {\o}nskede effekter.• Formativ evaluering af specificerede effekter p{\aa} baggrund af effektm{\aa}linger og identifikation af afledte effekter.Effektdrevet optimering tilbyder et hierarki til effektspecifikationer, som kan sammenholde lokale kvalitetsm{\aa}l med de nationale kvalitetsm{\aa}l som planlagt i det nye kvalitetsprogram (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsomr{\aa}det – april 2015, pp. 5f).Effekterne realiseres ved lokalt forankrede interventioner hvor der eksperimenteres med nye/{\ae}ndrede kliniske arbejdsgange underst{\o}ttet af de tilstedev{\ae}rende informationsteknologier. Interventionerne kan omfatte nye eller {\ae}ndrede kliniske retningslinjer, {\ae}ndringer i konfigurationen af udvalgte informationsteknologier, samt kommunikation og implementering af nye/{\ae}ndrede m{\aa}der at anvende teknologierne p{\aa}.Effekterne m{\aa}les og evalueres periodisk eller l{\o}bende, fx i tilf{\ae}lde hvor data for effektm{\aa}lene kan vises kontinuerligt. De specificerede effektm{\aa}l st{\o}tter en kontinuerlig kvalitetsforbedringsproces hvor m{\aa}lingerne af effekterne kan lede til nye interventioner og justeringer i effektspecifikationerne.Indl{\ae}ggetI indl{\ae}gget sammenlignes effektdrevet optimering med den Danske Kvalitetsmodel, og det pr{\ae}senteres hvordan effektdrevet optimering kan fungere som en alternativ kvalitetsmodel set i lyset af regeringens nye nationale kvalitetsprogram. Der pr{\ae}senteres erfaringer fra den Danske Kvalitetsmodel (Nyk{\o}bing Falster Sygehus blev akkrediteret i 2014) og fra effektdrevet optimering ved hj{\ae}lp af kliniske overblikstavler. Effektdrevet optimering bruges bl.a. ved patientoverf{\o}rsler for de sk{\ae}rende specialer, et omr{\aa}de hvor der er behov for en t{\ae}t koordinering mellem de involverede afdelinger. Sygehusledelsens erfaringer med modellen diskuteres, herunder hvordan medarbejderne inddrages for at skabe de n{\o}dvendige kompetencer til at arbejde kontinuerligt med forbedringsarbejde.",
author = "{Lichtenstein Andersen}, Ulrich and Jesper Simonsen",
year = "2015",
month = "10",
day = "6",
language = "Dansk",
note = "E-sundhedsobservatoriets {\aa}rskonference 2015 : Hvordan skal borgerens e-sundhedsv{\ae}sen udvikles for at styrke sammenh{\ae}ngskraften imellem fremtidens borgern{\ae}re sundhedsservice i kommunerne og den kommende sygehusstruktur?, eSundhedsobservatoriet 2015 ; Conference date: 06-10-2015 Through 07-10-2015",
url = "http://2015.e-sundhedsobservatoriet.dk/",

}

Lichtenstein Andersen, U & Simonsen, J 2015, 'Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel' E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015, Nyborg, Danmark, 06/10/2015 - 07/10/2015, .

Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel. / Lichtenstein Andersen, Ulrich; Simonsen, Jesper.

2015. Abstract fra E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015, Nyborg, Danmark.

Publikation: KonferencebidragKonferenceabstrakt til konferenceForskning

TY - ABST

T1 - Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel

AU - Lichtenstein Andersen, Ulrich

AU - Simonsen, Jesper

PY - 2015/10/6

Y1 - 2015/10/6

N2 - Præsentation ved eSundhedsobservatoriets årsmøde 6-7 oktober 2015.Hovedbudskaber1. Regeringen vil afskaffe den Danske Kvalitetsmodel, som kritiseres for at være for procesfokuseret (frem for resultatorienteret) og for at være for bureaukratisk og ressourcekrævende.2. Effektdrevet optimering er resultatdrevet og understøtter en kontinuert optimeringsproces i form af effektspecifikation efterfulgt af iterationer af effektrealisering og effektmåling.3. De to modeller sammenlignes og der præsenteres erfaringer fra Nykøbing Falster Sygehus både hvad angår akkreditering ved den Danske Kvalitetsmodel og fra brugen af effektdrevet optimering.Beskrivelse”Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati” er overskriften på Nick Hækkerups pressemeddelelse1 fra 20. april 2015. Den Danske Kvalitetsmodel skal udfases ved udgangen af 2015 og erstattes af en ny tilgang til kvalitetsstyring hvor ”[l]edelsen skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at arbejde med et kontinuerligt forbedringsarbejde, herunder med brug af tidstro data og med et centralt fokus på̊ patientinddragelse. Samtidig skal sundhedspersonalet have indflydelse og ejerskab til forbedringsarbejdet gennem rum til at finde lokale veje til opnåelse af de fastsatte mål” (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet – april 2015, p. 13).Forskere fra Roskilde Universitet og Københavns Universitet har siden 2005 samarbejdet med Region Sjælland omkring udvikling af en effekt- og brugerdrevet model til kvalitetsforbedring gennem optimering af kliniske arbejdsgange. Forskningen har nu nået en modenhed, hvor effektdrevet optimering afprøves i aktionsforskningsprojekter, hvor ledelsen og klinikere på Nykøbing Falster Sygehus anvender og afprøver modellen samtidig med at de relevante kompetencer opbygges hos det involverede kvalitetsansvarlige personale.Effektdrevet optimering etablerer og fastholder en lokalt forankret forbedringsproces med tre hovedelementer:• Specifikation af de effekter som klinikerne ønsker at opnå gennem brug af de tilrådighedværende informationsteknologier.• Realisering af teknologistøttede kliniske arbejdsgange med henblik på at opnå ønskede effekter.• Formativ evaluering af specificerede effekter på baggrund af effektmålinger og identifikation af afledte effekter.Effektdrevet optimering tilbyder et hierarki til effektspecifikationer, som kan sammenholde lokale kvalitetsmål med de nationale kvalitetsmål som planlagt i det nye kvalitetsprogram (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet – april 2015, pp. 5f).Effekterne realiseres ved lokalt forankrede interventioner hvor der eksperimenteres med nye/ændrede kliniske arbejdsgange understøttet af de tilstedeværende informationsteknologier. Interventionerne kan omfatte nye eller ændrede kliniske retningslinjer, ændringer i konfigurationen af udvalgte informationsteknologier, samt kommunikation og implementering af nye/ændrede måder at anvende teknologierne på.Effekterne måles og evalueres periodisk eller løbende, fx i tilfælde hvor data for effektmålene kan vises kontinuerligt. De specificerede effektmål støtter en kontinuerlig kvalitetsforbedringsproces hvor målingerne af effekterne kan lede til nye interventioner og justeringer i effektspecifikationerne.IndlæggetI indlægget sammenlignes effektdrevet optimering med den Danske Kvalitetsmodel, og det præsenteres hvordan effektdrevet optimering kan fungere som en alternativ kvalitetsmodel set i lyset af regeringens nye nationale kvalitetsprogram. Der præsenteres erfaringer fra den Danske Kvalitetsmodel (Nykøbing Falster Sygehus blev akkrediteret i 2014) og fra effektdrevet optimering ved hjælp af kliniske overblikstavler. Effektdrevet optimering bruges bl.a. ved patientoverførsler for de skærende specialer, et område hvor der er behov for en tæt koordinering mellem de involverede afdelinger. Sygehusledelsens erfaringer med modellen diskuteres, herunder hvordan medarbejderne inddrages for at skabe de nødvendige kompetencer til at arbejde kontinuerligt med forbedringsarbejde.

AB - Præsentation ved eSundhedsobservatoriets årsmøde 6-7 oktober 2015.Hovedbudskaber1. Regeringen vil afskaffe den Danske Kvalitetsmodel, som kritiseres for at være for procesfokuseret (frem for resultatorienteret) og for at være for bureaukratisk og ressourcekrævende.2. Effektdrevet optimering er resultatdrevet og understøtter en kontinuert optimeringsproces i form af effektspecifikation efterfulgt af iterationer af effektrealisering og effektmåling.3. De to modeller sammenlignes og der præsenteres erfaringer fra Nykøbing Falster Sygehus både hvad angår akkreditering ved den Danske Kvalitetsmodel og fra brugen af effektdrevet optimering.Beskrivelse”Sundhedsministeren og regionerne vil have mere kvalitet og mindre bureaukrati” er overskriften på Nick Hækkerups pressemeddelelse1 fra 20. april 2015. Den Danske Kvalitetsmodel skal udfases ved udgangen af 2015 og erstattes af en ny tilgang til kvalitetsstyring hvor ”[l]edelsen skal sikre, at medarbejderne har de nødvendige kompetencer til at arbejde med et kontinuerligt forbedringsarbejde, herunder med brug af tidstro data og med et centralt fokus på̊ patientinddragelse. Samtidig skal sundhedspersonalet have indflydelse og ejerskab til forbedringsarbejdet gennem rum til at finde lokale veje til opnåelse af de fastsatte mål” (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet – april 2015, p. 13).Forskere fra Roskilde Universitet og Københavns Universitet har siden 2005 samarbejdet med Region Sjælland omkring udvikling af en effekt- og brugerdrevet model til kvalitetsforbedring gennem optimering af kliniske arbejdsgange. Forskningen har nu nået en modenhed, hvor effektdrevet optimering afprøves i aktionsforskningsprojekter, hvor ledelsen og klinikere på Nykøbing Falster Sygehus anvender og afprøver modellen samtidig med at de relevante kompetencer opbygges hos det involverede kvalitetsansvarlige personale.Effektdrevet optimering etablerer og fastholder en lokalt forankret forbedringsproces med tre hovedelementer:• Specifikation af de effekter som klinikerne ønsker at opnå gennem brug af de tilrådighedværende informationsteknologier.• Realisering af teknologistøttede kliniske arbejdsgange med henblik på at opnå ønskede effekter.• Formativ evaluering af specificerede effekter på baggrund af effektmålinger og identifikation af afledte effekter.Effektdrevet optimering tilbyder et hierarki til effektspecifikationer, som kan sammenholde lokale kvalitetsmål med de nationale kvalitetsmål som planlagt i det nye kvalitetsprogram (Nationalt kvalitetsprogram for sundhedsområdet – april 2015, pp. 5f).Effekterne realiseres ved lokalt forankrede interventioner hvor der eksperimenteres med nye/ændrede kliniske arbejdsgange understøttet af de tilstedeværende informationsteknologier. Interventionerne kan omfatte nye eller ændrede kliniske retningslinjer, ændringer i konfigurationen af udvalgte informationsteknologier, samt kommunikation og implementering af nye/ændrede måder at anvende teknologierne på.Effekterne måles og evalueres periodisk eller løbende, fx i tilfælde hvor data for effektmålene kan vises kontinuerligt. De specificerede effektmål støtter en kontinuerlig kvalitetsforbedringsproces hvor målingerne af effekterne kan lede til nye interventioner og justeringer i effektspecifikationerne.IndlæggetI indlægget sammenlignes effektdrevet optimering med den Danske Kvalitetsmodel, og det præsenteres hvordan effektdrevet optimering kan fungere som en alternativ kvalitetsmodel set i lyset af regeringens nye nationale kvalitetsprogram. Der præsenteres erfaringer fra den Danske Kvalitetsmodel (Nykøbing Falster Sygehus blev akkrediteret i 2014) og fra effektdrevet optimering ved hjælp af kliniske overblikstavler. Effektdrevet optimering bruges bl.a. ved patientoverførsler for de skærende specialer, et område hvor der er behov for en tæt koordinering mellem de involverede afdelinger. Sygehusledelsens erfaringer med modellen diskuteres, herunder hvordan medarbejderne inddrages for at skabe de nødvendige kompetencer til at arbejde kontinuerligt med forbedringsarbejde.

UR - https://youtu.be/BAdaqFeeQCw

M3 - Konferenceabstrakt til konference

ER -

Lichtenstein Andersen U, Simonsen J. Effektdrevet optimering som alternativ til den Danske Kvalitetsmodel. 2015. Abstract fra E-sundhedsobservatoriets årskonference 2015, Nyborg, Danmark.