Digital kommunikation med den offentlige sektor på fem konkrete fagområder: Undersøgelse om Digital Post, svar og svartider i 8 kommuner

Jesper Bull Berger, Kim Sørensen

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivning

  Abstract

  1. november 2014 får alle danskere, der ikke har fået dispensation, tildelt en digital postkasse, som offentlige myndigheder kan skrive til for hermed at spare portoen. Finansministeriet forventer store besparelser. I 2014 forventes kommunerne at spare 131 mio. kr. i porto. Det har imidlertid vist sig, at der er en række barrierer på vejen til besparelser med digital post. En undersøgelse fra 2013 viste, at kommunerne håndterer digital post meget forskelligt både internt og i forhold til borgeren. Undersøgelsen blev foretaget ved at der blev sendt en digital post til samtlige kommuner, hvor der blev spurgt om adresse og åbningstid. Kun halvdelen af kommu-nerne svarede. Herudover viste kommunernes opsætning af digital post til borgerne samt svarenes udformning, at der var plads til forbedring. En opfølgning på de manglende svar viste, at der var store interne, tekniske udfordringer med modtagelse og afsendelse af digital post.
  I slutningen af 2013 valgte 6 kommuner at søge KommuneKredits Uddannelsesfond om midler til at gennem-føre en undersøgelse af deres digitale parathed, samt udvikle en manual i best practice (yderligere to kommu-ner er efterfølgende blevet tilknyttet projektet). Målet var at undersøge, om kommunerne efter massiv omtale og organisatorisk opmærksomhed omkring digital post havde forbedret interne procedurer og paratheden ift. digital post. Undersøgelsen blev foretaget på samme måde som undersøgelsen fra 2013 med den forskel, at hvor der i 2013-undersøgelsen blev sendt en digital post med en generel forespørgsel (adresse og åbningstider), hvilket blev kritiseret for ikke at være en realistisk case, valgte vi i denne undersøgelse at rette konkrete spørgsmål til fem forskellige fagområder (beskæftigelse, byggesager, borgerservice, ældreområdet og bør-ne/unge-området).
  Selve resultaterne har været sendt til høring hos de involverede kommuner. Vi fik kommentarer fra Morsø og Billund.
  Denne rapport sammenfatter resultaterne af undersøgelsen, som blev gennemført i marts og april måned 2014, om besvarelse af digital post i 8 kommuner, samt giver forslag til den bedst mulige håndtering af digital post i kommunerne. Da undersøgelsen er foretaget et halvt år før færdiggørelsen af rapporten vil nogle af de aspek-ter vi påpeger helt sikkert være ændret i mellemtiden. Helt konkret er der sket en opdatering af digital post brugergrænsefladen på borger.dk. De skærmbilleder, vi viser i rapporten afspejler den tidligere grænseflade – på nær figuren på s. 17, der er taget med det nye look. Vores analyser og eksempler afspejler således ikke nødvendigvis virkeligheden, som den ser ud nu, kun to uger før 1. nov. 2014, hvor alle borgere, der kan, skal modtage digital post fra det offentlige.
  OriginalsprogDansk
  UdgivelsesstedBallerup
  ForlagFormpipe A/S
  Antal sider41
  StatusUdgivet - 30 okt. 2014

  Citer dette