Det mentale cockpit: en epistemologisk og psykologisk karakteristik af den meddelelsesstrukturelle konstituent variablen

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

Abstract

I 2007 konstaterer jeg at beskrivelser af naturlige sprogs meddelelsesstruktur (topic comment) er funderet på den logisk semantiske distinktion mellem subjekt og prædikat. Det gælder ikke blot formelle, men også psykologiske, funktionelle og kognitive tilgange (Borchmann 2007A, se også Gundel & Fretheim 2005). I forlængelse af konstateringen peger jeg på at der er en række problemer forbundet med denne fundering. Årsagen til problemerne lokaliseres til tolkningen af aboutnessrelationen som en relation mellem en referent og et udsagn (en subjekt-prædikat-forbindelse) og det hermed forbundne reference-kriterium for emneangivelsen. I forlængelse af problematiseringen foreslår jeg et alternativ der indebærer at aboutnessrelationen tolkes som en relation mellem en variabel og en værdi.
De beskrivelser jeg har lavet i forlængelse af 2007, har især været koncentreret om værdien og den funktion udskilningen af denne kan tildeles i sprogforståelsen (Borchmann 2011, 2009A, 2009B, 2007B). Variablen har derimod kun været nødtørftigt beskrevet og først og fremmest ved henvisning til skemateori – ikke mindst Minskys og Schanks. Det første er selvfølgelig ikke tilfredsstillende, og hvad det sidste angår, har dette fundament vist sig mindre solidt end først antaget.
I artiklen giver jeg en epistemologisk og psykologisk karakteristik af variablen. Variablen bestemmes 1) som en tænkemåde knyttet til en specifik, målrettet aktivitet, 2) som en forudsætning for at aflede information af det i tid og rum sansede, 3) som noget der har etableret sig i de menneskelige livsformer gennem den menneskelige organismes samspil med miljøet, og 4) som noget der indgår i et system. Et system bestemmes så som noget der residerer i langtidshukommelsen på en kompetent udøver af en målrettet aktivitet, og som kendetegnet ved at det relaterer alle de variabler der har indflydelse på udfaldet af aktiviteten. Et system er en kompetence til at udøve en aktivitet således at udfaldet kontinuerligt lever op til de intersubjektive kriterier for succes. Som kompetence til at udøve en aktivitet er et system kendetegnet ved at det omfatter såvel styrevariabler som systemvariabler, og ved at der er sammenhænge mellem variabler. Derfor bruges metaforen cockpit for systemet. Pointen er så følgende: På samme måde som der ikke er isomorfi mellem et cockpits layout og det piloten kan se ud af vinduet, er der ikke isomorfi mellem et system og det man traditionelt - inden for semantik, logik, lingvistik, tekstlingvistik og kognitionsvidenskab - har forstået som sætningers og teksters genstandsområde.
OriginalsprogDansk
TidsskriftMUDS - Møderne om Udforskningen af Dansk Sprog
Vol/bind14
Sider (fra-til)77-103
Antal sider25
ISSN1904-3309
StatusUdgivet - 2013
Udgivet eksterntJa

Citer dette