Det indre og ydre liv på arbejde: En kritisk introduktion til Tavistock og den psykoanalytiske socialpsykologi

  Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningpeer review

  Abstract

  I denne artikel introduceres to psykoanalytiske positioner – den engelske Tavistock tradition og den tyske psykoanalytiske socialpsykologi. De repræsenterer avancerede analyser af det moderne ar-bejdsliv og har en væsentlig indflydelse i den danske forskningsverden, i praktisk organisationsar-bejde samt i udviklingen af arbejdslivet. Der er tale om to store traditioner med flere årtiers teore-tisk og metodisk arbejde, omfattende udgivelser og praktisk organisationsarbejde bag sig. Hvordan beskriver de to teorier samspillet mellem mennesker og arbejdsliv og tilbydes der kritiske og over-skridende forståelser af det moderne arbejdsliv? I begge teorier tages livtag med det komplicerede samspil mellem individ, arbejdsliv og samfund, som forstås som inter-subjektive og intra-subjektive processer under påvirkning af det ubevidste. Tavistock traditionens styrke er et stærkt fokus på or-ganisationen og hvordan enkeltindivider og grupper skaber og nedbryder denne, mens svagheden ligger i lidt for endimensionelle individ-tegninger og et tendentielt fravær af magt- og samfundsper-spektiver. I den psykoanalytiske socialpsykologi udarbejdes forskningsbaserede analyser af lønar-bejdet som subjektive processer, som forstås samfundsmæssigt og livshistorisk, mens det organisa-toriske niveau og de konkrete handlingsanvisninger står i en svagere tegning.
  OriginalsprogDansk
  TidsskriftTidsskrift for Arbejdsliv
  Udgave nummer3
  Sider (fra-til)69-86
  Antal sider17
  ISSN1399-1442
  StatusUdgivet - 2006

  Citer dette