Det er på tide at begynde et dansk pilotprojekt

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskning

Abstract

Det er velkendt, at CO2 kan bruges i oliefelter til at øge den mængde olie, man kan udvinde.

Erfaringer fra Canada og USA viser, at brugen af CO2 i Enhanced Oil Recovery (EOR), kan øge olieudvindingsgraden med ca. ti pct.

Af Energistyrelsens reseveopgørelse pr. 1. januar 2008 fremgår, at ved en øgning af indvindingsgraden med ti pct., vil der fra det danske område kunne udvindes ekstra 230 mio.m3 eller 1.446 mio. tønder olie, samtidig med, at man deponerer ca. 230 mio. ton CO2. Ved en oliepris på 500 kr. eller ca. 100 dollar pr. tønde vil det altså betyde en ekstra dansk produktion til en værdi af 723 mia. kr. En produktion der risikerer at gå tabt.

Eller som Energistyrelsen skriver: 'Nye teknikker skal implementeres, mens felterne producerer. Oftest vil det ikke være økonomisk rentabelt at indføre ny teknologi, når et felt først er lukket. Dette indebærer, at der er et begrænset tidsrum til at indføre nye teknikker i.«'

De canadiske erfaringer viser, at for hver ton CO2, der pumpes ned i oliefeltet, kan der yderligere udvindes en m3 olie, og at der ved metoden kan ske en øgning af indvindingsgraden på ca. ti pct.

Erfaringerne fra Weyburn-projektet viser, at dette kan være både en effektiv og profitabel teknologi. Ved starten af dette projekt forventede man ved en oliepris på lidt over 30 dollar pr. tønde, at man ville få en forrentning på ti pct. af den investerede kapital i projektets levetid.

Med de nuværende høje oliepriser er projektet derfor blevet meget profitabelt. Skønt CO2-deponering diskuteres heftigt, må det være fornuftigt at anvende CO2 til EOR.

Den største forhindring for denne anvendelse synes at være de store omkostninger, der pt. er forbundet med at separere CO2 fra kraftværksrøgen.

Det må dog forventes, at man ved at kombinere energilagring med CO2-indvinding, vil kunne udvikle teknologier, der vil kunne løse dette og samtidig flere af de øvrige problemer, ændringerne i forbrug af energiressourcer, dansk elproduktion vil stå over for de næste 25 år.

Jeg foreslår et projekt baseret på følgende:

- Der etableres flere underjordiske luftlagre i hulrum i saltstrukturer -til luftarterne H2, O2, CO2. Det er vigtigt, der etableres nye gaslagre, medens der endnu er teknikere, der har erfaringerne fra etableringen af naturgaslagrene i erindring.

- Der købes el fra nettet, når prisen er lav (f.eks. når det blæser). Den købte el anvendes til at udvinde H2 og O2 af vand (f.eks. ved anvendelse af SOFC-brændselsceller - se Inge­niøren den 22. august 2008).

- Der produceres el, når prisen er høj, fra brændselscellerne og ved at afbrænde naturgas ved hjælp af den udvundne O2 og opsamle den dannede CO2.

- CO2 kan transporteres ud til de mindre danske oliefelter med skibe.

- Den nødvendige teknologiudvikling vil kunne lette overgangen til brintsamfundet. Samtidig opbygges dansk knowhow til EOR i offshore­felter, hvor der også mange steder i udlandet vil være mange opgaver de kommende årtier.

Teknologien til transport af CO2 er velkendt. Rørledninger er det billigste for store, kontinuerte volumener; men skibe kan være et nyttigt alternativ i en forsøgsfase, især for Danmark, da vi har mange små felter.

Skibe med en kapacitet på 1.000-1.500 ton opererer allerede, og Statoil har gennemført studier med skibe med op til 20.000 ton kapacitet.

OriginalsprogDansk
TidsskriftIngenioeren
Udgave nummer39
Sider (fra-til)30
Antal sider1
ISSN0105-6220
StatusUdgivet - 26 sep. 2008

Emneord

  • CO2
  • Energilagring
  • EOR

Citer dette