Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark

forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

Resumé

Den hvide side af (etnisk) blandede Danmark: Køns- og racerelaterede aspekter Køns- og migrationsforskning i Danmark overser næsten etniske blandede par, der udfordrer forestillinger om "os" og "andre" dikotomien mellem hvide og farvede. Den seneste globalisering har medført en stigning i antallet af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og eksklusionsprocesser af deres blandede børn sjældent analyseret eksplicit i dansk forskning. Hidtil har fokusset primært været på ægtefællen, der har oprindelse i et andet land (Poulsen, 2012; Refsing, 1998).Artiklen beskæftiger sig med at være den hvide person i synligt etnisk blandede parforhold (visible ethnically mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke slags psykosociale tiltag, der er tilgængelige for deres sundhedsfremme.Denne artikel drejer sig om særlige udfordringer relaterede til de hvide partnere på flere niveauer. Artiklen bygger på ti personer, der indgår i synlige etniske blandede parforhold (Phoenix, 2011), hvor par er dannet på tværs af race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske problemstillinger forbundet med kvalitative forskningsinterviews.Den tværfaglige teoretiske ramme for artiklen kombinerer kulturel psykologi med intersektionalitet- og en hverdagsliv tilgang. Desuden inkluderer den teoretiske ramme begreber som mixedness (Root, 2001) og transnationalisme. Rammen påberåber sig en dialog mellem de forskellige tilgange, hvor målet er at belyse et relativt uudforsket fænomen i det danske samfund. De væsentlige resultater inddrager ikke blot de vanskeligheder, der opleves i blandede relationer og socialisering af blandede børn, men også de positive aspekter af blanding og racemæssig bevidsthed. Resultaterne viser, at de blandede par har differentierede livsbaner og fremhæver betydningen af begge familiers accept, at afbalancere flere identiteter, at have det sjovt (have fun) , at skabe ’nye’ kønspositioner der indebærer samspil med både omgivelser samt hinanden og at håndtere in- og eksklusionsprocesser. De hvide partnere er bevidste om den farvede partneres - og deres børns eksklusionsprocesser i forskelligt omfang, der kan placeres på et kontinuum mellem yderpunkter ” farve/ race har betydning” til ”farveblindhed”. Artiklen påviser dog også, at de blandede par også har meget til fælles med ikke-blandede par i form af differentiering af magt og privilegier, deres ansvar og ønsker som forældre. En konsekvens af, at nuværende dansk forskning ikke fokuserer på blandede familiers tilhørsforhold og in- og eksklusions processer er, at deres potentielle ressourcer og konflikter bliver overset, hvilket fører til mangel på specialiserede psykosociale tiltag til fremme af deres mentale sundhed og yde relevant intervention, når de oplever problemer. Derfor præsenteres afslutningsvis relevante forslag omkring psykosociale tiltag og andre policy relaterede aspekter .

Word count: 497

Literature:•Phoenix, A. (2011) Psychosocial Intersections: Contextualizing the Accounts of Adults Who Grew Up in Visibly Ethnically Different Households (137-152) in Lutz, Vivar & Sepik (eds.) Framing Intersectionality: Debates on a Multi- Faceted Concept in Gender Studies Surrey, Ash gate•Poulsen, P. (2012) På tværs og på trods: om ægteskabsmigration i Danmark København; Frydenlund•Refsing, K. (1998) Gender Identity and Gender Role Patterns in Cross- Cultural Marriages: The Japanese- Danish Case in Breger & Hill Cross- Cultural marriage: Identity and Choice New York: Berg pp 193-208•Root, P.P. (2001) Love’s Revolution: Interracial Marriage Philadelphia; Temple University Press•Singla, R. & Holm, D. (2012) Intermarried couples, mental health and psychosocial well-being: Negotiating mixedness in the Danish context of ‘homogeneity’. In: Counseling Psychology Quarterly, Vol. 25, Nr. 2, s. 151-165•Singla, R. (2015) Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love Basingstoke: Palgrave Macmillan•Twine, France Winddance (2010) A white Side of Black Britain: interracial Intimacy and Racial Literacy Durham, Duke University Press

OriginalsprogDansk
TitelKøn, Magt og Mangfoldighed
RedaktørerLise Lotte Hansen
Antal sider25
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagFrydenlund Academic
Publikationsdato14 nov. 2019
Udgave1.
Sider289-314
Artikelnummer13
Kapitel13
ISBN (Trykt)978-97-7118-806-6
StatusUdgivet - 14 nov. 2019

Emneord

  • etniske/ race grænser
  • krydsning
  • den hvide person i synligt etnisk blandede parforhol d
  • kvalitative forskningsinterview s
  • kulturel psykologi med intersektionalitet-
  • differentiering af magt og privilegier ,
  • psykosociale tiltag

Citer dette

Singla, R., & Runciman, C. N. (2019). Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold. I L. L. Hansen (red.), Køn, Magt og Mangfoldighed (1. udg., s. 289-314). [13] København : Frydenlund Academic.
Singla, Rashmi ; Runciman, Christina Naike. / Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark : forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold. Køn, Magt og Mangfoldighed . red. / Lise Lotte Hansen. 1. udg. København : Frydenlund Academic, 2019. s. 289-314
@inbook{1c1dadb2bd7d4630983048b5b471969f,
title = "Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: forhandlinger af k{\o}n, race og etnicitet i blandede parforhold",
abstract = "Den hvide side af (etnisk) blandede Danmark: K{\o}ns- og racerelaterede aspekter K{\o}ns- og migrationsforskning i Danmark overser n{\ae}sten etniske blandede par, der udfordrer forestillinger om {"}os{"} og {"}andre{"} dikotomien mellem hvide og farvede. Den seneste globalisering har medf{\o}rt en stigning i antallet af s{\aa}danne blandede par gennem stigninger i pardannelse p{\aa} tv{\ae}rs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race gr{\ae}nser. P{\aa} trods af den hvide {\ae}gtef{\ae}lles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til k{\o}ns-udfordringer og eksklusionsprocesser af deres blandede b{\o}rn sj{\ae}ldent analyseret eksplicit i dansk forskning. Hidtil har fokusset prim{\ae}rt v{\ae}ret p{\aa} {\ae}gtef{\ae}llen, der har oprindelse i et andet land (Poulsen, 2012; Refsing, 1998).Artiklen besk{\ae}ftiger sig med at v{\ae}re den hvide person i synligt etnisk blandede parforhold (visible ethnically mixed couple). Fokus er is{\ae}r p{\aa} hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de k{\o}ns- og racem{\ae}ssige processer i det sociale rum. Derudover besv{\ae}res sp{\o}rgsm{\aa}l som hvilke kategorier deres b{\o}rn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke slags psykosociale tiltag, der er tilg{\ae}ngelige for deres sundhedsfremme.Denne artikel drejer sig om s{\ae}rlige udfordringer relaterede til de hvide partnere p{\aa} flere niveauer. Artiklen bygger p{\aa} ti personer, der indg{\aa}r i synlige etniske blandede parforhold (Phoenix, 2011), hvor par er dannet p{\aa} tv{\ae}rs af race/ farve - {\'e}n partner tilh{\o}rer den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Prim{\ae}rt baseret p{\aa} kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge k{\o}ns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer ogs{\aa} v{\ae}sentlige metodiske problemstillinger forbundet med kvalitative forskningsinterviews.Den tv{\ae}rfaglige teoretiske ramme for artiklen kombinerer kulturel psykologi med intersektionalitet- og en hverdagsliv tilgang. Desuden inkluderer den teoretiske ramme begreber som mixedness (Root, 2001) og transnationalisme. Rammen p{\aa}ber{\aa}ber sig en dialog mellem de forskellige tilgange, hvor m{\aa}let er at belyse et relativt uudforsket f{\ae}nomen i det danske samfund. De v{\ae}sentlige resultater inddrager ikke blot de vanskeligheder, der opleves i blandede relationer og socialisering af blandede b{\o}rn, men ogs{\aa} de positive aspekter af blanding og racem{\ae}ssig bevidsthed. Resultaterne viser, at de blandede par har differentierede livsbaner og fremh{\ae}ver betydningen af begge familiers accept, at afbalancere flere identiteter, at have det sjovt (have fun) , at skabe ’nye’ k{\o}nspositioner der indeb{\ae}rer samspil med b{\aa}de omgivelser samt hinanden og at h{\aa}ndtere in- og eksklusionsprocesser. De hvide partnere er bevidste om den farvede partneres - og deres b{\o}rns eksklusionsprocesser i forskelligt omfang, der kan placeres p{\aa} et kontinuum mellem yderpunkter ” farve/ race har betydning” til ”farveblindhed”. Artiklen p{\aa}viser dog ogs{\aa}, at de blandede par ogs{\aa} har meget til f{\ae}lles med ikke-blandede par i form af differentiering af magt og privilegier, deres ansvar og {\o}nsker som for{\ae}ldre. En konsekvens af, at nuv{\ae}rende dansk forskning ikke fokuserer p{\aa} blandede familiers tilh{\o}rsforhold og in- og eksklusions processer er, at deres potentielle ressourcer og konflikter bliver overset, hvilket f{\o}rer til mangel p{\aa} specialiserede psykosociale tiltag til fremme af deres mentale sundhed og yde relevant intervention, n{\aa}r de oplever problemer. Derfor pr{\ae}senteres afslutningsvis relevante forslag omkring psykosociale tiltag og andre policy relaterede aspekter .Word count: 497Literature:•Phoenix, A. (2011) Psychosocial Intersections: Contextualizing the Accounts of Adults Who Grew Up in Visibly Ethnically Different Households (137-152) in Lutz, Vivar & Sepik (eds.) Framing Intersectionality: Debates on a Multi- Faceted Concept in Gender Studies Surrey, Ash gate•Poulsen, P. (2012) P{\aa} tv{\ae}rs og p{\aa} trods: om {\ae}gteskabsmigration i Danmark K{\o}benhavn; Frydenlund•Refsing, K. (1998) Gender Identity and Gender Role Patterns in Cross- Cultural Marriages: The Japanese- Danish Case in Breger & Hill Cross- Cultural marriage: Identity and Choice New York: Berg pp 193-208•Root, P.P. (2001) Love’s Revolution: Interracial Marriage Philadelphia; Temple University Press•Singla, R. & Holm, D. (2012) Intermarried couples, mental health and psychosocial well-being: Negotiating mixedness in the Danish context of ‘homogeneity’. In: Counseling Psychology Quarterly, Vol. 25, Nr. 2, s. 151-165•Singla, R. (2015) Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love Basingstoke: Palgrave Macmillan•Twine, France Winddance (2010) A white Side of Black Britain: interracial Intimacy and Racial Literacy Durham, Duke University Press",
keywords = "etniske/ race gr{\ae}nser, krydsning, den hvide person i synligt etnisk blandede parforhol d, kvalitative forskningsinterview s, kulturel psykologi med intersektionalitet-, differentiering af magt og privilegier ,, psykosociale tiltag",
author = "Rashmi Singla and Runciman, {Christina Naike}",
year = "2019",
month = "11",
day = "14",
language = "Dansk",
isbn = "978-97-7118-806-6",
pages = "289--314",
editor = "Hansen, {Lise Lotte}",
booktitle = "K{\o}n, Magt og Mangfoldighed",
publisher = "Frydenlund Academic",
edition = "1.",

}

Singla, R & Runciman, CN 2019, Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold. i LL Hansen (red.), Køn, Magt og Mangfoldighed . 1. udg, 13, Frydenlund Academic, København , s. 289-314.

Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark : forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold. / Singla, Rashmi; Runciman, Christina Naike.

Køn, Magt og Mangfoldighed . red. / Lise Lotte Hansen. 1. udg. København : Frydenlund Academic, 2019. s. 289-314 13.

Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapportBidrag til bog/antologiForskningpeer review

TY - CHAP

T1 - Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark

T2 - forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold

AU - Singla, Rashmi

AU - Runciman, Christina Naike

PY - 2019/11/14

Y1 - 2019/11/14

N2 - Den hvide side af (etnisk) blandede Danmark: Køns- og racerelaterede aspekter Køns- og migrationsforskning i Danmark overser næsten etniske blandede par, der udfordrer forestillinger om "os" og "andre" dikotomien mellem hvide og farvede. Den seneste globalisering har medført en stigning i antallet af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og eksklusionsprocesser af deres blandede børn sjældent analyseret eksplicit i dansk forskning. Hidtil har fokusset primært været på ægtefællen, der har oprindelse i et andet land (Poulsen, 2012; Refsing, 1998).Artiklen beskæftiger sig med at være den hvide person i synligt etnisk blandede parforhold (visible ethnically mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke slags psykosociale tiltag, der er tilgængelige for deres sundhedsfremme.Denne artikel drejer sig om særlige udfordringer relaterede til de hvide partnere på flere niveauer. Artiklen bygger på ti personer, der indgår i synlige etniske blandede parforhold (Phoenix, 2011), hvor par er dannet på tværs af race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske problemstillinger forbundet med kvalitative forskningsinterviews.Den tværfaglige teoretiske ramme for artiklen kombinerer kulturel psykologi med intersektionalitet- og en hverdagsliv tilgang. Desuden inkluderer den teoretiske ramme begreber som mixedness (Root, 2001) og transnationalisme. Rammen påberåber sig en dialog mellem de forskellige tilgange, hvor målet er at belyse et relativt uudforsket fænomen i det danske samfund. De væsentlige resultater inddrager ikke blot de vanskeligheder, der opleves i blandede relationer og socialisering af blandede børn, men også de positive aspekter af blanding og racemæssig bevidsthed. Resultaterne viser, at de blandede par har differentierede livsbaner og fremhæver betydningen af begge familiers accept, at afbalancere flere identiteter, at have det sjovt (have fun) , at skabe ’nye’ kønspositioner der indebærer samspil med både omgivelser samt hinanden og at håndtere in- og eksklusionsprocesser. De hvide partnere er bevidste om den farvede partneres - og deres børns eksklusionsprocesser i forskelligt omfang, der kan placeres på et kontinuum mellem yderpunkter ” farve/ race har betydning” til ”farveblindhed”. Artiklen påviser dog også, at de blandede par også har meget til fælles med ikke-blandede par i form af differentiering af magt og privilegier, deres ansvar og ønsker som forældre. En konsekvens af, at nuværende dansk forskning ikke fokuserer på blandede familiers tilhørsforhold og in- og eksklusions processer er, at deres potentielle ressourcer og konflikter bliver overset, hvilket fører til mangel på specialiserede psykosociale tiltag til fremme af deres mentale sundhed og yde relevant intervention, når de oplever problemer. Derfor præsenteres afslutningsvis relevante forslag omkring psykosociale tiltag og andre policy relaterede aspekter .Word count: 497Literature:•Phoenix, A. (2011) Psychosocial Intersections: Contextualizing the Accounts of Adults Who Grew Up in Visibly Ethnically Different Households (137-152) in Lutz, Vivar & Sepik (eds.) Framing Intersectionality: Debates on a Multi- Faceted Concept in Gender Studies Surrey, Ash gate•Poulsen, P. (2012) På tværs og på trods: om ægteskabsmigration i Danmark København; Frydenlund•Refsing, K. (1998) Gender Identity and Gender Role Patterns in Cross- Cultural Marriages: The Japanese- Danish Case in Breger & Hill Cross- Cultural marriage: Identity and Choice New York: Berg pp 193-208•Root, P.P. (2001) Love’s Revolution: Interracial Marriage Philadelphia; Temple University Press•Singla, R. & Holm, D. (2012) Intermarried couples, mental health and psychosocial well-being: Negotiating mixedness in the Danish context of ‘homogeneity’. In: Counseling Psychology Quarterly, Vol. 25, Nr. 2, s. 151-165•Singla, R. (2015) Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love Basingstoke: Palgrave Macmillan•Twine, France Winddance (2010) A white Side of Black Britain: interracial Intimacy and Racial Literacy Durham, Duke University Press

AB - Den hvide side af (etnisk) blandede Danmark: Køns- og racerelaterede aspekter Køns- og migrationsforskning i Danmark overser næsten etniske blandede par, der udfordrer forestillinger om "os" og "andre" dikotomien mellem hvide og farvede. Den seneste globalisering har medført en stigning i antallet af sådanne blandede par gennem stigninger i pardannelse på tværs af socialt konstruererede nationale og etniske/ race grænser. På trods af den hvide ægtefælles privilegeret position i samfundet (Twine, 2010) er deres motivation, hverdagsdynamikker, bevidsthed relateret til køns-udfordringer og eksklusionsprocesser af deres blandede børn sjældent analyseret eksplicit i dansk forskning. Hidtil har fokusset primært været på ægtefællen, der har oprindelse i et andet land (Poulsen, 2012; Refsing, 1998).Artiklen beskæftiger sig med at være den hvide person i synligt etnisk blandede parforhold (visible ethnically mixed couple). Fokus er især på hvordan blandedhed (mixedness) kontekstualiseres i Danmark samt hvilke strategier der anvendes til at forhandle de køns- og racemæssige processer i det sociale rum. Derudover besværes spørgsmål som hvilke kategorier deres børn inkluderes i eller ekskluderes fra og hvilke slags psykosociale tiltag, der er tilgængelige for deres sundhedsfremme.Denne artikel drejer sig om særlige udfordringer relaterede til de hvide partnere på flere niveauer. Artiklen bygger på ti personer, der indgår i synlige etniske blandede parforhold (Phoenix, 2011), hvor par er dannet på tværs af race/ farve - én partner tilhører den hvide danske kategori, mens den anden stammer fra Sydasien (Indien eller Pakistan). Primært baseret på kvalitative interviews foretaget i Danmark (Singla, 2012, 2015) er begge køns erfaringer analyseret. Artiklen diskuterer også væsentlige metodiske problemstillinger forbundet med kvalitative forskningsinterviews.Den tværfaglige teoretiske ramme for artiklen kombinerer kulturel psykologi med intersektionalitet- og en hverdagsliv tilgang. Desuden inkluderer den teoretiske ramme begreber som mixedness (Root, 2001) og transnationalisme. Rammen påberåber sig en dialog mellem de forskellige tilgange, hvor målet er at belyse et relativt uudforsket fænomen i det danske samfund. De væsentlige resultater inddrager ikke blot de vanskeligheder, der opleves i blandede relationer og socialisering af blandede børn, men også de positive aspekter af blanding og racemæssig bevidsthed. Resultaterne viser, at de blandede par har differentierede livsbaner og fremhæver betydningen af begge familiers accept, at afbalancere flere identiteter, at have det sjovt (have fun) , at skabe ’nye’ kønspositioner der indebærer samspil med både omgivelser samt hinanden og at håndtere in- og eksklusionsprocesser. De hvide partnere er bevidste om den farvede partneres - og deres børns eksklusionsprocesser i forskelligt omfang, der kan placeres på et kontinuum mellem yderpunkter ” farve/ race har betydning” til ”farveblindhed”. Artiklen påviser dog også, at de blandede par også har meget til fælles med ikke-blandede par i form af differentiering af magt og privilegier, deres ansvar og ønsker som forældre. En konsekvens af, at nuværende dansk forskning ikke fokuserer på blandede familiers tilhørsforhold og in- og eksklusions processer er, at deres potentielle ressourcer og konflikter bliver overset, hvilket fører til mangel på specialiserede psykosociale tiltag til fremme af deres mentale sundhed og yde relevant intervention, når de oplever problemer. Derfor præsenteres afslutningsvis relevante forslag omkring psykosociale tiltag og andre policy relaterede aspekter .Word count: 497Literature:•Phoenix, A. (2011) Psychosocial Intersections: Contextualizing the Accounts of Adults Who Grew Up in Visibly Ethnically Different Households (137-152) in Lutz, Vivar & Sepik (eds.) Framing Intersectionality: Debates on a Multi- Faceted Concept in Gender Studies Surrey, Ash gate•Poulsen, P. (2012) På tværs og på trods: om ægteskabsmigration i Danmark København; Frydenlund•Refsing, K. (1998) Gender Identity and Gender Role Patterns in Cross- Cultural Marriages: The Japanese- Danish Case in Breger & Hill Cross- Cultural marriage: Identity and Choice New York: Berg pp 193-208•Root, P.P. (2001) Love’s Revolution: Interracial Marriage Philadelphia; Temple University Press•Singla, R. & Holm, D. (2012) Intermarried couples, mental health and psychosocial well-being: Negotiating mixedness in the Danish context of ‘homogeneity’. In: Counseling Psychology Quarterly, Vol. 25, Nr. 2, s. 151-165•Singla, R. (2015) Intermarriage and Mixed Parenting, Promoting Mental Health and Wellbeing: Crossover Love Basingstoke: Palgrave Macmillan•Twine, France Winddance (2010) A white Side of Black Britain: interracial Intimacy and Racial Literacy Durham, Duke University Press

KW - etniske/ race grænser

KW - krydsning

KW - den hvide person i synligt etnisk blandede parforhol d

KW - kvalitative forskningsinterview s

KW - kulturel psykologi med intersektionalitet-

KW - differentiering af magt og privilegier ,

KW - psykosociale tiltag

M3 - Bidrag til bog/antologi

SN - 978-97-7118-806-6

SP - 289

EP - 314

BT - Køn, Magt og Mangfoldighed

A2 - Hansen, Lise Lotte

PB - Frydenlund Academic

CY - København

ER -

Singla R, Runciman CN. Den hvide side af det (etnisk) blandet Danmark: forhandlinger af køn, race og etnicitet i blandede parforhold. I Hansen LL, red., Køn, Magt og Mangfoldighed . 1. udg. København : Frydenlund Academic. 2019. s. 289-314. 13