Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene

Thomas Gitz-Johansen, Camilla Eline Andersen, Thor Ola Engen, Chamilla Strædet Kristoffersen, Lise Skoug Obel, Sigrun Sand, Berit Zachrisen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

Resumé

I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i rurale strøk i sju fylker høsten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen har hatt som mål å innhente kunnskaper om hva som kjennetegner flerkulturelle barnehager i rurale strøk. Kun 18 av Norges 430 kommuner faller utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. Surveyen kan slik sees som relevant for kunnskap om profesjonsutøvelse i barnehager i store deler av Norge. I undersøkelsen er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og bakgrunnstall som kan skildre et bilde av en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet. Det er blant annet innhentet kunnskap om hvilke språk som er representert, hvordan barnehagen arbeider med språk og kartlegging av språk, hvilket innhold som presenteres i strukturerte aktiviteter, personalets utdanning og språk, og foreldresamarbeid. Det er gjort frekvensanalyser av svarene på alle spørsmålene i spørreskjemaene. Videre er det gjort variansanalyse på noen av spørsmålene. Rapporten vektlegger i stor grad å presentere resultater fra undersøkelsen. Disse er slik vi forstår det interessante for videre systematisk arbeid for å heve kompetansen blant personalet i barnehager. De er også interessante sett opp mot Kunnskapsdepartementets fokus på kvalitet på innholdet i barnehagen. Resultatene viser at det i alle kommuner i de sju fylkene finnes minoritetsspråklige barn i barnehage. 84 prosent av styrerne svarer at det i dag går flerspråklige barn i deres barnehage. De resterende 16 prosent har arbeidet med minoritetsspråklige barn de siste tre årene. Det er imidlertid
få barn med flere språk i hver barnehage, i ca. 31 prosent går det ett eller to tre eller fire flerspråklige barn. Omtrent 80 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehager i rurale områder, har enten polsk, somalisk, arabisk eller somalisk som morsmål. Et sentralt funn er at det kun er 3 prosent av profesjonsutøvere i undersøkelsen som har fordypning og/eller videreutdanning i flerkulturell pedagogikk eller liknende. Dette ser ut til å gjenspeile seg i den praksisen som respondentene rapporterer. Et eksempel er hva slags innhold som velges i strukturerte aktiviteter i barnegrupper. Det ser også ut til at styreres utdanningsbakgrunn i flerkulturell pedagogikk har betydning for den pedagogiske praksisen barn og foreldre møter i barnehagen i rurale områder. Videre er fraværet av minoritetsspråkene i de rapporterte pedagogiske praksiser
slående. Det ser ut til at norsk dominerer, både når det gjelder kulturelle uttrykk og innhold, og når det gjelder språk. Norsk i denne sammenheng kan se ut til å bevege seg innenfor en monokulturell betydning.
OriginalsprogNorsk
Udgivelses stedElverum
ForlagHøgskolen i Hedmark
Vol/bind15-2011
Antal sider168
ISBN (Elektronisk)978-82-7671-850-8
StatusUdgivet - 2011

Emneord

  • Flerkulturel
  • børnehave
  • minoritetssproglige børn
  • surveyundersøgelse
  • rurale områder

Citer dette

Gitz-Johansen, T., Andersen, C. E., Engen, T. O., Kristoffersen, C. S., Skoug Obel, L., Sand, S., & Zachrisen, B. (2011). Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Elverum: Høgskolen i Hedmark.
Gitz-Johansen, Thomas ; Andersen, Camilla Eline ; Engen, Thor Ola ; Kristoffersen, Chamilla Strædet ; Skoug Obel, Lise ; Sand, Sigrun ; Zachrisen, Berit. / Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder : Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Elverum : Høgskolen i Hedmark, 2011. 168 s.
@book{34f2b97620414731b28c4dda85134007,
title = "Den flerkulturelle barnehagen i rurale omr{\aa}der: Nasjonal surveyunders{\o}kelse om minoritetsspr{\aa}klige barn i barnehager utenfor de store byene",
abstract = "I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyunders{\o}kelse gjennomf{\o}rt i barnehager i rurale str{\o}k i sju fylker h{\o}sten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte p{\aa} unders{\o}kelsen. Unders{\o}kelsen har hatt som m{\aa}l {\aa} innhente kunnskaper om hva som kjennetegner flerkulturelle barnehager i rurale str{\o}k. Kun 18 av Norges 430 kommuner faller utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. Surveyen kan slik sees som relevant for kunnskap om profesjonsut{\o}velse i barnehager i store deler av Norge. I unders{\o}kelsen er det lagt s{\ae}rlig vekt p{\aa} {\aa} kartlegge profesjonsut{\o}veres arbeid med minoritetsspr{\aa}klige barn og deres familier, og bakgrunnstall som kan skildre et bilde av en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet. Det er blant annet innhentet kunnskap om hvilke spr{\aa}k som er representert, hvordan barnehagen arbeider med spr{\aa}k og kartlegging av spr{\aa}k, hvilket innhold som presenteres i strukturerte aktiviteter, personalets utdanning og spr{\aa}k, og foreldresamarbeid. Det er gjort frekvensanalyser av svarene p{\aa} alle sp{\o}rsm{\aa}lene i sp{\o}rreskjemaene. Videre er det gjort variansanalyse p{\aa} noen av sp{\o}rsm{\aa}lene. Rapporten vektlegger i stor grad {\aa} presentere resultater fra unders{\o}kelsen. Disse er slik vi forst{\aa}r det interessante for videre systematisk arbeid for {\aa} heve kompetansen blant personalet i barnehager. De er ogs{\aa} interessante sett opp mot Kunnskapsdepartementets fokus p{\aa} kvalitet p{\aa} innholdet i barnehagen. Resultatene viser at det i alle kommuner i de sju fylkene finnes minoritetsspr{\aa}klige barn i barnehage. 84 prosent av styrerne svarer at det i dag g{\aa}r flerspr{\aa}klige barn i deres barnehage. De resterende 16 prosent har arbeidet med minoritetsspr{\aa}klige barn de siste tre {\aa}rene. Det er imidlertidf{\aa} barn med flere spr{\aa}k i hver barnehage, i ca. 31 prosent g{\aa}r det ett eller to tre eller fire flerspr{\aa}klige barn. Omtrent 80 prosent av minoritetsspr{\aa}klige barn i barnehager i rurale omr{\aa}der, har enten polsk, somalisk, arabisk eller somalisk som morsm{\aa}l. Et sentralt funn er at det kun er 3 prosent av profesjonsut{\o}vere i unders{\o}kelsen som har fordypning og/eller videreutdanning i flerkulturell pedagogikk eller liknende. Dette ser ut til {\aa} gjenspeile seg i den praksisen som respondentene rapporterer. Et eksempel er hva slags innhold som velges i strukturerte aktiviteter i barnegrupper. Det ser ogs{\aa} ut til at styreres utdanningsbakgrunn i flerkulturell pedagogikk har betydning for den pedagogiske praksisen barn og foreldre m{\o}ter i barnehagen i rurale omr{\aa}der. Videre er frav{\ae}ret av minoritetsspr{\aa}kene i de rapporterte pedagogiske praksisersl{\aa}ende. Det ser ut til at norsk dominerer, b{\aa}de n{\aa}r det gjelder kulturelle uttrykk og innhold, og n{\aa}r det gjelder spr{\aa}k. Norsk i denne sammenheng kan se ut til {\aa} bevege seg innenfor en monokulturell betydning.",
keywords = "multicultural, kindergarten, minority language children, survey, rural areas, Flerkulturel, b{\o}rnehave, minoritetssproglige b{\o}rn, surveyunders{\o}gelse, rurale omr{\aa}der",
author = "Thomas Gitz-Johansen and Andersen, {Camilla Eline} and Engen, {Thor Ola} and Kristoffersen, {Chamilla Str{\ae}det} and {Skoug Obel}, Lise and Sigrun Sand and Berit Zachrisen",
year = "2011",
language = "Norsk",
volume = "15-2011",
publisher = "H{\o}gskolen i Hedmark",
address = "Norge",

}

Gitz-Johansen, T, Andersen, CE, Engen, TO, Kristoffersen, CS, Skoug Obel, L, Sand, S & Zachrisen, B 2011, Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. bind 15-2011, Høgskolen i Hedmark, Elverum.

Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder : Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. / Gitz-Johansen, Thomas; Andersen, Camilla Eline ; Engen, Thor Ola; Kristoffersen, Chamilla Strædet ; Skoug Obel, Lise ; Sand, Sigrun; Zachrisen, Berit.

Elverum : Høgskolen i Hedmark, 2011. 168 s.

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportForskning

TY - RPRT

T1 - Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

T2 - Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene

AU - Gitz-Johansen, Thomas

AU - Andersen, Camilla Eline

AU - Engen, Thor Ola

AU - Kristoffersen, Chamilla Strædet

AU - Skoug Obel, Lise

AU - Sand, Sigrun

AU - Zachrisen, Berit

PY - 2011

Y1 - 2011

N2 - I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i rurale strøk i sju fylker høsten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen har hatt som mål å innhente kunnskaper om hva som kjennetegner flerkulturelle barnehager i rurale strøk. Kun 18 av Norges 430 kommuner faller utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. Surveyen kan slik sees som relevant for kunnskap om profesjonsutøvelse i barnehager i store deler av Norge. I undersøkelsen er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og bakgrunnstall som kan skildre et bilde av en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet. Det er blant annet innhentet kunnskap om hvilke språk som er representert, hvordan barnehagen arbeider med språk og kartlegging av språk, hvilket innhold som presenteres i strukturerte aktiviteter, personalets utdanning og språk, og foreldresamarbeid. Det er gjort frekvensanalyser av svarene på alle spørsmålene i spørreskjemaene. Videre er det gjort variansanalyse på noen av spørsmålene. Rapporten vektlegger i stor grad å presentere resultater fra undersøkelsen. Disse er slik vi forstår det interessante for videre systematisk arbeid for å heve kompetansen blant personalet i barnehager. De er også interessante sett opp mot Kunnskapsdepartementets fokus på kvalitet på innholdet i barnehagen. Resultatene viser at det i alle kommuner i de sju fylkene finnes minoritetsspråklige barn i barnehage. 84 prosent av styrerne svarer at det i dag går flerspråklige barn i deres barnehage. De resterende 16 prosent har arbeidet med minoritetsspråklige barn de siste tre årene. Det er imidlertidfå barn med flere språk i hver barnehage, i ca. 31 prosent går det ett eller to tre eller fire flerspråklige barn. Omtrent 80 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehager i rurale områder, har enten polsk, somalisk, arabisk eller somalisk som morsmål. Et sentralt funn er at det kun er 3 prosent av profesjonsutøvere i undersøkelsen som har fordypning og/eller videreutdanning i flerkulturell pedagogikk eller liknende. Dette ser ut til å gjenspeile seg i den praksisen som respondentene rapporterer. Et eksempel er hva slags innhold som velges i strukturerte aktiviteter i barnegrupper. Det ser også ut til at styreres utdanningsbakgrunn i flerkulturell pedagogikk har betydning for den pedagogiske praksisen barn og foreldre møter i barnehagen i rurale områder. Videre er fraværet av minoritetsspråkene i de rapporterte pedagogiske praksiserslående. Det ser ut til at norsk dominerer, både når det gjelder kulturelle uttrykk og innhold, og når det gjelder språk. Norsk i denne sammenheng kan se ut til å bevege seg innenfor en monokulturell betydning.

AB - I denne rapporten presenteres resultater fra en surveyundersøkelse gjennomført i barnehager i rurale strøk i sju fylker høsten 2009. 525 pedagogiske ledere og 288 styrere svarte på undersøkelsen. Undersøkelsen har hatt som mål å innhente kunnskaper om hva som kjennetegner flerkulturelle barnehager i rurale strøk. Kun 18 av Norges 430 kommuner faller utenfor den definisjonen vi har brukt av rural. Surveyen kan slik sees som relevant for kunnskap om profesjonsutøvelse i barnehager i store deler av Norge. I undersøkelsen er det lagt særlig vekt på å kartlegge profesjonsutøveres arbeid med minoritetsspråklige barn og deres familier, og bakgrunnstall som kan skildre et bilde av en del kontekstuelle forhold for pedagogisk virksomhet. Det er blant annet innhentet kunnskap om hvilke språk som er representert, hvordan barnehagen arbeider med språk og kartlegging av språk, hvilket innhold som presenteres i strukturerte aktiviteter, personalets utdanning og språk, og foreldresamarbeid. Det er gjort frekvensanalyser av svarene på alle spørsmålene i spørreskjemaene. Videre er det gjort variansanalyse på noen av spørsmålene. Rapporten vektlegger i stor grad å presentere resultater fra undersøkelsen. Disse er slik vi forstår det interessante for videre systematisk arbeid for å heve kompetansen blant personalet i barnehager. De er også interessante sett opp mot Kunnskapsdepartementets fokus på kvalitet på innholdet i barnehagen. Resultatene viser at det i alle kommuner i de sju fylkene finnes minoritetsspråklige barn i barnehage. 84 prosent av styrerne svarer at det i dag går flerspråklige barn i deres barnehage. De resterende 16 prosent har arbeidet med minoritetsspråklige barn de siste tre årene. Det er imidlertidfå barn med flere språk i hver barnehage, i ca. 31 prosent går det ett eller to tre eller fire flerspråklige barn. Omtrent 80 prosent av minoritetsspråklige barn i barnehager i rurale områder, har enten polsk, somalisk, arabisk eller somalisk som morsmål. Et sentralt funn er at det kun er 3 prosent av profesjonsutøvere i undersøkelsen som har fordypning og/eller videreutdanning i flerkulturell pedagogikk eller liknende. Dette ser ut til å gjenspeile seg i den praksisen som respondentene rapporterer. Et eksempel er hva slags innhold som velges i strukturerte aktiviteter i barnegrupper. Det ser også ut til at styreres utdanningsbakgrunn i flerkulturell pedagogikk har betydning for den pedagogiske praksisen barn og foreldre møter i barnehagen i rurale områder. Videre er fraværet av minoritetsspråkene i de rapporterte pedagogiske praksiserslående. Det ser ut til at norsk dominerer, både når det gjelder kulturelle uttrykk og innhold, og når det gjelder språk. Norsk i denne sammenheng kan se ut til å bevege seg innenfor en monokulturell betydning.

KW - multicultural

KW - kindergarten

KW - minority language children

KW - survey

KW - rural areas

KW - Flerkulturel

KW - børnehave

KW - minoritetssproglige børn

KW - surveyundersøgelse

KW - rurale områder

UR - http://brage.bibsys.no/hhe/bitstream/URN:NBN:no-bibsys_brage_26803/1/rapp15_2011.pdf

M3 - Rapport

VL - 15-2011

BT - Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder

PB - Høgskolen i Hedmark

CY - Elverum

ER -

Gitz-Johansen T, Andersen CE, Engen TO, Kristoffersen CS, Skoug Obel L, Sand S et al. Den flerkulturelle barnehagen i rurale områder: Nasjonal surveyundersøkelse om minoritetsspråklige barn i barnehager utenfor de store byene. Elverum: Høgskolen i Hedmark, 2011. 168 s.