Civil-military relations in peace operations: Delivering coherent responses to complex emergencies

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstract

Hidtidig forskning i civil-militære relationer i internationale fredsoperationer har primært været baseretpå teoriudvikling fra nationale studier. Det har medført at en række indbyggede antagelser ogdescriptive arguments fra nationalt fokuseret forskning er bragt med ind i internationale organisationerspraksis og policy-udvikling uden den nødvendige tilpasning til rammerne for moderne fredsoperationer.

Afhandling bidrager til litteraturen, der forbinder civil-military integration med operationaleffectiveness. Afhandlingen fokuserer eksplicit på civil-militære relationer i internationalefredsoperationer ved at revidere tidligere statscentreret teori og koncepter i tre trin:

Først introduceres en ny teoretisk ramme for civil-militære relationer i internationalefredsoperationer, der illustrerer at disse karakteriseres af flere principaler og en brudt gensidighedmellem det sponsorerende samfund og værtssamfundet for operationen. Denne teoretiske ramme suppleresmed en typologi for civil-militære kontaktflader der understøtter en udvidelse af det tidligereforskningsfokus til at inkludere det organisatorisk operative og taktiske niveau, hvor civilt og militærtpersonel i dag ofte arbejder tæt sammen, og hvor civil-militære grænseflader til eksterne partnere ogtil lokalsamfund er afgørende for succes.

Med udgangspunkt heri gennemføres en kvantitativ plausibilitetsprobe af the civil-militarygap i EU's fredsoperationer. Analysen peger på at civilt personel i fredsoperationer er tættereknyttet til den transnationale principal end deres uniformerede kolleger. Det peger på at øget coherence,forstået her som fælles tilpasning til den transnationale principals præferencer, potentielt kanpåvirkes positivt af øget civil-militær integration. Til sidst vurderes denne hypotese gennem et komparativtcase-studie af civil-militær integration i EU's og FN's fredsoperationer efterfulgt af en covariationelanalyse af sammenhængen til operational effectiveness.

Analysen finder, at øget civil-militær integration generelt har en positiv sammenhængmed operational effectiveness, dog primært i ekstern målopfyldelse, og at det til tider kan have ennegativ effekt på intern målopfyldelse - især når målene er komponentspecifikke. Det kan til delsforklares ved den transnationale principals større fokus en overordnet fredsagenda som modstykke tildet ofte tekniske og mandatspecifikke fokus i de militære missionsbidrag.

Afhandlingen peger på at internationale fredsoperationer kan drage fordel af tætterecivil-militær integration, især for at styrke civil kontrol på det operative og taktiske niveau
OriginalsprogEngelsk
ForlagRoskilde Universitet
Antal sider214
StatusUdgivet - 2024
NavnFS & P Ph.D. afhandlinger
ISSN0909-9174

Bibliografisk note

Vejleder: Gorm Rye Olsen (RUC)
Bivejleder: Annemarie Peen Rodt (Royal Danish Defence College)

Citer dette