Catch-up Industrialization in the Era of GVCs: A case study of the automotive global value chain

Tobias Wuttke

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

Abstract

Den internationale handel med færdigvarer i det 21. århundrede foregår gennem globale værdikæder (GVC'er). Denne afhandling undersøger om dette har ændret spillereglerne for catch-upindustrialisering, og hvilke begrænsninger og muligheder det giver udviklingslandene for at indgå i GVC'er. Det sker hovedsageligt gennem en analyse af GVC'en inden for bilindustrien, der bygger på sekundære data for et bredt udvalg af vækstøkonomier samt på primære empiriske data fra den sydafrikanske bilindustri, som er lykkedes med at blive en del af GVC'en inden for bilindustrien i løbet af de sidste 30 år. Afhandlingen lægger op til en helhedsorienteret teoretisk forståelse af catchup-
industrialisering. Samspillet mellem denne teoretiske forståelse og en dybdegående viden om GVC'er danner en stærk analytisk ramme for analyse af forsøg på catch-up-industrialisering og resultaterne heraf i det 21. århundrede. Denne kombination af tre strenge i litteraturen – det klassiske
udviklingsøkonomiske perspektiv, det evolutionære innovations- og teknologiperspektiv og GVCperspektivet – er ny og kan løse manglerne ved de analytiske systemer, der kun anvender et eller to af disse perspektiver.
Afhandlingen konstaterer, at man med Sydafrikas deltagelse i GVC'en for bilindustrien har opfyldt et af de vigtigste principper for catch-up-industrialisering, nemlig overvindelse af begrænsningen i den nationale efterspørgsel og udnyttelse af stordriftsfordele gennem indtrængen på
eksportmarkederne for færdigvarer. Den viser, at dynamikken i forbindelse med GVC'en inden for bilindustrien har svækket nogle af de fordele, der traditionelt er forbundet med eksport af færdigvarer.
Der er ikke skabt nogen produktudviklings- og designkompetencer blandt de sydafrikanske virksomheder, der fremstiller bilkomponenter. De førende udenlandske virksomheder i GVC'en inden for bilindustrien og deres globale indkøbsstrategier stiller ikke krav til og tilskynder ikke de nationale
komponentproducenter til at opbygge disse kompetencer. Denne afhandling viser desuden, at de bagudrettede sammenkædninger i industrien, der er opstået ved at komme ind på eksportmarkederne for biler, har været mangelfulde. GVC-specifikke dynamikker i forbindelse med følgeindkøb og
udbredelsen af fremstillingsteknologier og materialestandarder har undermineret mere omfattende bagudrettede sammenkædninger ved eksport af biler.
Ved hjælp af sekundære data om andre vækstøkonomier, der indgår i GVC'en inden for bilindustrien, viser denne afhandling, at mange af de tendenser, der er observeret i Sydafrika, er fælles på tværs af lande. Det er yderst sjældent, at der opstår designkompetencer i nationale virksomheder, der fremstiller bilkomponenter, selv i lande med større produktion og eksport af biler. I betragtning af dynamikken i den globale indkøbspolitik og den førende virksomheds magt i GVC'en inden for bilindustrien kræver en vellykket udvikling af bagudrettede sammenkædninger i industrien i forbindelse med eksport af biler og komponenter uden tvivl større skala end før GVC'ernes tid.
Positive erfaringer i Sydkorea, Kina og Taiwan – og til en vis grad også i Thailand og Tyrkiet – viser imidlertid, at deltagelse i GVC'er inden for bilindustrien stadig kan udnyttes i catch-upindustrialiseringen på en mere vellykket måde, end Sydafrika har gjort. En industripolitik, der hjælper med at udnytte stordriftsfordele i produktionen af biler og komponenter, samt en industripolitik, der fremmer de nationale virksomheders teknologi-, innovations- og designkompetencer i stedet for blot at lokalisere produktionsaktiviteterne, er nøgleelementer i disse strategier. Denne type industripolitikker har stort set været fraværende i Sydafrika, hvilket denne afhandling viser. Selv om
catch-up-industrialisering synes at være blevet mere udfordrende som følge af GVC'er, er det dog stadig muligt.
OriginalsprogEngelsk
UdgivelsesstedRoskilde
ForlagRoskilde Universitet
Antal sider290
StatusUdgivet - 2023
NavnFS & P Ph.D. afhandlinger
ISSN0909-9174

Bibliografisk note

Vejledere: Lars Buur (RUC) & Lindsay Whitfield (CBS)

Citer dette