Case: Kommunalt forskningssamarbejde om pleje af etniske minoritetsældre

Maja Ejrnæs, Brigitte Dragsted, Bjarke Oxlund, Birke Jessing

Publikation: Working paperRådgivning

Abstract

I perioden 2017-2021 samarbejdede minoritetsforskere fra Aarhus Universitet og VIVE med medarbejdere og borgere i en række danske kommuner om en undersøgelse af den kommunale ordning om selvudpegede hjælpere efter Servicelovens § 94. § 94 giver støtteberettigede borgere mulighed for selv at udpege en hjælper i stedet for en kommunalt udpeget hjælper, og flere etniske minoritetsældre benytter sig af ordningen ved at udpege et familiemedlem. Forskerne fandt det relevant at undersøge ordningen, fordi antallet af ældre med minoritetsbaggrund i Danmark stiger, samtidig med at vi mangler viden om ældreomsorg i etniske minoritetsfamilier. Aarhus Kommune og Ishøj Kommune indgik i projektet som primære samarbejdspartnere med interesse i at forstå en kompleks driftsordning uden stor bevågenhed.

Forskningssamarbejdet blev en løftestang for kommunal omstrukturering og ansvarsplacering, samtidig med at formidlingen af projektets resultater førte til en øget opmærksomhed på behovet for forbedring af forhold blandt etniske minoritetsældre i Danmark. Fremtidige projekter kan lære af denne case, idet den giver indblik i institutionelle forskelle mellem universiteter og kommunale forvaltninger, som forskere og kommunale aktører bør være opmærksomme på, når de indgår samarbejde. Det handler blandt andet om sprogbrug, organisatorisk kompleksitet og forforståelser.

De vigtigste indsigter

Anvendelsesorienteret formidling. Opbakning fra praksis sikres ved løbende forskningsformidling samt praksisrettede anbefalinger, som kan cirkuleres i kommunen og deles med nye medarbejdere. Herved undgår man, at viden bliver irrelevant for praksis eller afhænger af overlevering fra enkeltmedarbejdere.

Løftestang og refleksionsrum. Kommunalt forskningssamarbejde kan udgøre en løftestang for udvikling af driftsopgaver i en politisk organisation, som ikke nyder stor bevågenhed i hverdagen. I denne case var der gode erfaringer med, at forskerne faciliterede nye refleksionsrum, hvor kommunale ledere og medarbejdere fik anledning til at drøfte praksis i lyset af forskningsindsigter.

Oversættelse mellem institutionelle kontekster. Casen viser, at manglende gensidig forståelse for institutionelle kontekster kan spænde ben for samarbejdet. Som forsker kan det være svært at få adgang til relevante medarbejdere og borgere i en større kommune, og her kan en kommunal kontaktperson agere kontaktformidler og oversætter af organisationsdiagrammer og internt sprogbrug. Tilsvarende kan forskere inkludere kommunale medarbejdere bedre ved at oversætte forskningstermer til hverdagssprog.
OriginalsprogDansk
UdgivelsesstedKøbenhavn
UdgiverKøbenhavns Universitet
Antal sider19
StatusUdgivet - 15 jan. 2023
Udgivet eksterntJa

Citer dette