Anvendelsen af et ex vivo H-NMR modelsystem til biokemiske undersøgelser af cerebellare astrocytter

Jan Nissen

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  Abstract

  Dette projekt er udfart ved PharmaBiotec Research Center på Roskilde
  Universitet Center under vejledning af Professor Poul Erik Hansen. Projektets
  formål har primaert vaeret at vise anvendeligheden af et in vivolex viva
  modelsystem til undersegelser af hjernecellers metaboliske processer. Det
  sekundBre mål var at udvikle NMR modellen til også at ombefatte
  mediepetfusion af cellerne i NMR raret.
  Cerebellare astrocytter blev anvendt som model på grund af denne
  celletypes mangfoldige funktioner i hjernen. Denne celletype er endvidere let at
  “håndtere” og giver derfor forholdsvis hurtigt konfluente primarrkulturer.
  Detoksificerings processer i denne celletype er valgt som et eksempel på
  hvorledes modelsystemet kan benyttes. Der er udelukkende fokuseret på
  glutathions konjugation med forskellige forbindelser. Andre stavanger systemer
  og de til glutathion horende enzymsystemer er negligeret for overskuelighedens
  skyld.
  Afhandlingen er opdelt således, at der farst er et mindre teoretisk afsnit
  omhandlende astrocytter, hvordan man har anvendt kerne magnetisk resonans
  spektroskopi (NMR) til at undersege cellers/organers metabolisme og som
  afslutning et mindre kapitel om tripeptidet glutathions funktion.
  Efter det teoretiske afsnit findes et eksperimentelt kapitel. Dette kapitel
  omtaler de procedurer, der er anvendt i projektet.
  Resultatafsnittet er opdelt i tre afsnit. Ferste afsnit omhandler de
  biokemiske pilotforseg, der er udfert for modelsystemet blev taget i anvendelse.
  Andet afsnit omfatter forsag med biokemiske forbindelser. Det sidste afsnit
  omhandler cellens detoksificering af forskellig xenobiotika ved hjaslp af en
  glutathion analog. For at lette overskueligheden er hvert enkelt resultat afsnit
  efterfuldt af en diskussion af de pågsIdende resulater. De anvendte resultater
  reprassenterer et udsnit af det indsamlede materiale. Afhandlingen afsluttes
  med en samlet konklusion over modellen.
  OriginalsprogDansk
  Antal sider141
  StatusUdgivet - 1997

  Citer dette