20 år i Danmark: En undersøgelse af nydanskeres situation og erfaringer

Garbi Schmidt, Vibeke Jacobsen

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportRapportRådgivningpeer review

Abstract

Spørgsmål om etniske minoriteters stilling i det danske samfund er i
disse år genstand for stor offentlig diskussion. I hvilket omfang får
nydanskere en erhvervskompetencegivende uddannelse, og hvilke
uddannelser tager de? Hvordan vælger de at stifte familie og opdra-
ge deres børn? Under hvilke former bosætter de sig? Hvordan vedli-
geholder de deres kulturelle arv? Vælger de at få dansk statsborger-
skab? Deltager de politisk i det danske samfund, eller er de kun i
ringe grad med i samfunds- og medborgerskabsprocessen?
Dette er spørgsmål, som denne rapport tager op. Rapporten bygger
på både besøgsinterview efter et standardiseret spørgeskema med
ca. 700 nydanskere med oprindelse i Tyrkiet, Pakistan og det tidli-
gere Jugoslavien, samt på dybtgående intensive interview med 15
nydanskere fra de samme etniske minoritetsgrupper. Alle svarperso-
ner er ca. 30-35 år og har boet i Danmark i mindst 20 år.
Rapporten er en opfølgning på en tidligere rapport om samme grup-
pe unge danskere, som Socialforskningsinstituttet udgav i 1989. Den
beskriver således også, hvordan nydanskernes livssituation i Dan-
mark har ændret sig igennem de sidste ti år. På hvilke punkter går
det nydanskerne bedre eller ringere end dengang? Hvilke sociale og
kulturelle mønstre holder nydanskerne fast i – eller bliver holdt fast
i – og hvilke er under forandring?
Rapporten forsøger endvidere at lade nydanskerne selv komme til
orde: Hvad er deres holdning til integrationsindsatsen i det danske
samfund; hvor mener de den er lykkedes og hvor bør den ændres?
OriginalsprogDansk
ForlagSFI - Det nationale Forskningscenter for Velfærd
Antal sider325
ISBN (Trykt)87-7487-646-5
StatusUdgivet - 2000
NavnDenmark. Socialforskningsinstituttet. Rapporter
Nummer11
Vol/bind00
ISSN1396-1810

Citer dette