Widening participation in Higher Education Programmes – identifying barriers and opportunities for students from lower educational backgrunds

 • Thomsen, Jens Peter (Projektdeltager)
 • Munk, Martin D. (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Forskningsprojekt sammen med professor Martin D. Munk, AAU på bevilling fra det strategiske forskningsråd. Ofte har fokus i forskning vedrørende negativ social arv og uddannelse været på individets muligheder for opadgående mobilitet i det samlede uddannelsessystem (vertikalt niveau), mens uligheder på enkelte niveauer i uddannelsessystemet er mindre belyst (horisontalt niveau). Formålet med dette projekt er at belyse forskelle i social baggrund for studerende på forskellige videregående uddannelsesretninger ud fra den antagelse, at øget mobilitet på horisontalt niveau genererer øget mobilitet på vertikalt niveau - mens det modsatte ikke nødvendigvis er tilfældet. Med en teoretisk tilgang, der kombinerer sociokulturelle og rationelle forståelser af individets uddannelsesvalg formuleres to hypoteser: 1. Den socialt ulige fordeling af studerende på videregående uddannelser skyldes forskelle i individkarakteristika (fx motivation, sociale og kulturelle faktorer); 2. Den socialt ulige fordeling af studerende på videregående uddannelser er baseret på en sammenkædning af individuelle dispositioner og karakteristika ved de enkelte uddannelsesretninger. Ved brug af en kombination af kvantitativ og kvalitativ metode kan årsager til valg eller ikke-valg af en specifik videregående uddannelse identificeres, herunder fx valgovervejelser, social baggrund samt den studerendes opfattelse af uddannelsesstedets kultur. Disse fund understøtter målet om at fremme mobilitet, bl.a. ved at fokusere på de barrierer, som studerende var uddannelsessvage baggrunde oplever på videregående uddannelser.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato31/08/200931/08/2011

  Finansiering

  • Det Strategiske Forskningsråd