What Money can't buy. The Dynamics between Market Orientation, Individualization and Social Capital. The Case of the Danish National Church

  • Christoffersen, Lisbet (Projektdeltager)
  • Iversen, Hans Raun (Anden)
  • Warburg, Margit (Projektdeltager)
  • Kærgård, Niels (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Danmark er i disse år præget af to stærke tendenser: Markedsorienteringen har bredt sig, bla. med indførelse af New Public Management i den offentlige sektor. Bl.a. fremmet af markedet bliver den vestlige kulturs individualisering stadigt mere fremherskende. Begge tendenser betyder, at der sker ændringer i samfundets sociale kapital. Det gælder mht. individernes identitet og styrke, men også mht. samfundets sammenhængskraft. Vi ønsker at undersøge dynamikken mellem de tre tendenser med særligt henblik på offentlige kulturinstitutioner og med den danske folkekirke som empirisk case. Folkekirken er en økonomisk set betydningsfuld kulturinstitution med en meget bred forankring i befolkningen. Da dens ydelser ikke kan tilskrives traditionel økonomisk markedsværdi, repræsenterer den et eksempel på en offentlig kulturinstitution, hvor diskussionen om grænserne for markedsorienteringen og implementeringen af New Public Management står centralt. Undersøgelsen er tværfaglig og sætter ind på tre niveauer: det strukturelle niveau, herunder retlige, økonomiske, administrative og politiske faktorer; medlems- og brugerniveauet; samt et sammenbindende niveau: ressourcemobilisering, forbindelser mellem selvforståelse, ressourcetildeling og opslutning samt institutionernes produktion af ikke økonomiske offentlige goder. Resultaterne skal diskuteres som et bidrag til den internationale debat om markedsorienteringens konsekvenser og grænser i forhold til kulturinstitutioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201431/07/2018

Samarbejdspartnere