Vuggestuepædagogikkens muligheder og udfordringer

  • Røn-Larsen, Maja (Projektdeltager)
  • Stanek, Anja Hvidtfeldt (Projektleder)
  • Johansen, Solmai Sofia Mikladal (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med forskningsprojektet er bidrage til at få begrebssat den store praksisviden omkring det at arrangere pædagogiske hverdagssituationer for de helt små under særlige institutionelle rammer. Projektet vil særligt have fokus på det pædagogiske arbejde med at strukturere og rammesætte små børns sociale liv, som en væsentlig del af det pædagogiske tilbud i vuggestuerne. Et centralt sigte er empirisk at udforske pædagogikkens muligheder for at indgå i og støtte op om forskellige børns samlede livsførelse på tværs af hjem og vuggestue. Projektet analyserer derfor både børns, forældres og pædagogers perspektiver på vuggestuelivet samt de pædagogiske muligheder og udfordringer i forældresamarbejdet.
Gennem vores hidtidige forskning omkring småbørns institutionsliv er det blevet tydeligt, at der ligger en lang række muligheder for at overskride de dominerende forståelser af børns udvikling og læring i vuggestuepædagogernes refleksioner over deres praksis med børnene.
Projektet inddrager 3 vuggestuer/vuggestuegrupper som samarbejdspartnere i et praksisforskningsprojektforløb. Nøgleord for praksisforskning er både at forstå og organisere samarbejde i forskningsprocessen. Praksisforskningsmetoden forbinder forskning og praksisudvikling på en måde, så der sker en gensidig berigelse af både forskning og udviklingsindsatser. Praksisforskningsmetoden giver mulighed for at et bredt sammensat empirisk materiale (fra flere forskellige steder, parter og perspektiver) kan indsamles, bearbejdes og dokumenteres. Der lægges således op til, at forskningen kan lære af, hvad pædagogerne gør, ser og har erfaringer med. Samtidig er forskningsprocessen med til at inspirere både afprøvning og udvikling af indsatser i praksis, ved at være med til at hverdagens selvfølgeligheder, begrundelser og forbindelser udforskes, udfordres og sættes på begreb på nye måder.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/201431/12/2015

Samarbejdspartnere