Vold, subjektivering og kropslig erfaring - en antropologisk undersøgelse af vold blandt piger

  • Henriksen, Ann-Karina (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger, hvordan piger og unge kvinder i alderen 13-21 år bosiddende i København oplever vold i deres hverdagsliv både som udøver, offer og vidne, og undersøger hvordan brugen af vold påvirker pigernes selvforståelse og sociale relationer.
Data produceres gennem deltager-observation, interviews og samtaler med piger i målgruppen, pigernes venner og forældre samt proffesionelle i kontakt med pigerne.
Undersøgelsen bidrager til at synliggøre pigers/kvinders erfaringer med vold og aggressivitet, hvilket er væsentligt både for kønsforskning generelt og voldsforskning i særdeleshed, idet teori og begrebsforståelse overvejende er udviklet på baggrund af mænds erfaringer som udøvere og kvinders erfaringer som ofre for vold.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201031/01/2013

Emneord

  • unge, vold, konflikt, intersektionalitet,