Vold i etniske minoritetsfamilier – en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser

  • Danneskiold-Samsøe, Sofie (Projektdeltager)
  • Mørck, Yvonne (Projektleder)
  • Sørensen, Bo Wagner (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet retter sig mod en afdækning af vold mod kvinder i etniske minoritetsfamilier, idet der foretages en kvalitativ undersøgelse med fokus på fremadrettede indsatser.
 
Projektet består af to dele:
1. En analyse af karakteren af den vold, der udøves mod kvinder i etniske minoritetsfamilier.
2. Forebyggelse af volden og forslag til indsatser, herunder:
a) En kortlægning af eksisterende tilbud for målgruppen sammenholdt med målgruppens behov.
b) En identifikation af tiltag til forebyggelse af volden og forslag til støttende indsatser.
 
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/200127/10/2011

Finansiering

  • <ingen navn>