velfærdsteknologier i pleje- og omsorgsarbejde

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektets overordnede formål er at udvikle viden om, hvordan anvendelse af velfærdsteknologier i arbejdet med ældre og kronisk syge påvirker mening og identitet i omsorgs- og plejearbejde, og hvordan man kan organisere brugen af velfærdsteknologier, så det skaber både gode velfærdsløsninger og et godt psykisk arbejdsmiljø. I Social- og sundhedssektoren indføres forskellige velfærdsteknologiske løsninger især indenfor hjemmepleje, hjemmebehandling samt ældrepleje i plejeboliger. Velfærdsteknologier skal understøtte en større grad af egenomsorg, selvdiagnostik og –overvågning, samt selvtræning hos
  borgere. Projektets fokus er primært arbejdsforholdene for social- og sundhedshjælpere/-assistenter, sygeplejersker samt fysio-/ergoterapeuter.
  Projektets forskningsspørgsmål er:
   Hvilken betydning får bestemte forståelser og anvendelser af velfærdsteknologier for
  organiseringen af omsorgs- og behandlingsarbejdet; dets karakter, formål og indhold?
   Hvordan udvikles samarbejde og ansvars- og opgavefordeling mellem borgere, professionelle og teknologier i forbindelse med indførelsen af velfærdsteknologier?
   Hvilke konsekvenser har udviklingen for fagidentitet, mening, og anerkendelse?
   Hvilke kritiske forhold og situationer bør have særlig opmærksomhed i sikringen af et godt psykisk arbejdsmiljø?
  Projektet kombinerer forståelser og indsigter fra den nordiske forskning i omsorgsarbejde med nyere forskning i teknologi og arbejde. Det fokuserer på to typer af teknologier som har meget forskellig indflydelse på arbejdet: Robotisering af forskellige plejekrævende aktiviteter; samt telemedicinske løsninger, der anvendes til at muliggøre at overvågning, behandling og pleje i højere grad kan ske i hjem eller plejebolig.
  AkronymVELTEK
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/201531/05/2019

  Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (leder)
  • KORA Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Projektpartner)