Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er udvikling og implementering af undervisningsindhold og tilrettelæggelsesformer i University College Sjællands professionsbacheloruddannelser og dertil knyttede læringsmiljøer (f.eks. praktik) med henblik på realisering af politisk opstillede mål for indførelse af velfærdsteknologi i Region Sjælland. Formålet er at fremme udvikling af technological literacy i alle UCSJ’s professionsuddannelser, dvs. kompetencer i at anvende, vurdere og medvirke til at innovere nye velfærdsteknologiske løsninger inden for deres arbejdsfelt. Følgende uddannelser indgår i projektet: Bioanalytikeruddannelsen, ergoterapeutuddannelsen, ernæring og sundhedsuddannelsen, fysioterapeutuddannelsen, læreruddannelsen, pædagoguddannelsen, socialrådgiveruddannelsen og sygeplejerskeuddannelsen.
Desuden er formålet med projektet at udvikle velfærdsprofessionerne i Region Sjælland, således at de kan indgå som kompetente partnere i den teknologiske udvikling, som velfærdsydelserne står i og overfor. Udvikling af undervisningsindhold og tilrettelæggelsesformer sker både gennem fagundervisning, innovationsworkshops, gennem praksisrelateret kompetenceudvikling, m.m.
Projektet er medfinansieret af Den Europæiske Socialfond.
AkronymVIOL-projektet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201328/02/2015

Emneord

 • Velfærdsteknologi
 • Innovation
 • Omsorg
 • Læring
 • Professionsbacheloruddannelser
 • Professionsudvikling
 • Bioanalytikeruddannelsen
 • Ergoterapeutuddannelsen
 • Ernæring og sundhedsuddannelsen
 • Fysioterapeutuddannelsen
 • Læreruddannelsen
 • Pædagoguddannelsen
 • Sygeplejerskeuddannelsen
 • Socialrådgiveruddannelsen