Velfærdsprofessionelles arbejdsmarkedsintegration af psykiatribrugere

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et ph.d.projekt, som undersøger professionelles arbejdsliv med at integrere mennesker med svære psykiske lidelser på arbejdsmarkedet. Psykiske problemer er en vedvarende og væsentlig barriere for deltagelse på arbejdsmarkedet, men der et stigende samfundsøkonomisk og brugerdrevet pres for at få en udogmatisk og kontekstualiseret forståelse af deltagelse i lønarbejde med psykosociale problemer. I projektet undersøger jeg, hvordan velfærdsprofessionelles arbejdsliv og erfaringer med denne opgave får betydning for deres muligheder for at fremme deltagelseslighed på arbejdsmarkedet i moderniseringen af beskæftigelsesindsatsen for mennesker med svære psykosociale problemer.

Projektet undersøger eksemplarisk jobkonsulenters arbejde med individuelt planlagt job med støtte (IPS) i danske kommuner, som er udviklet med henblik på at sikre hurtig indsats for beskæftigelse på ordinære betingelser som både middel til og mål for mennesker med svære psykosociale problemers deltagelse i det samfundsmæssige liv. Dette giver en unik mulighed for at få indsigt i arbejdet med at integrere arbejdstagere med psykosociale problemer, som er udsat for gensidigt forstærkende kulturelle og økonomiske differentierings-processer. De professionelle skal derfor tilpasse arbejdsmarkedets krav i forhold til brugernes behov og ønsker, samtidig med at de forsøger at overvinde stigmatisering af brugerne. I projektet lægger jeg fokus på de professionelles arbejdsliv med metoden gennem biografiske og tematiserede interview og deltagende observationer i deres arbejdsliv.

Det gennemføres i et samarbejde med Institut for Socialt Arbejde, Professionshøjskolen Metropol og indgår i projektet Individuelt Planlagt Job med Støtte under ledelse af Inge Storgaard Bonfils, Professionshøjskolen Metropol og i samarbejde med Forskningsenheden i Region Hovedstadens Psykiatri. Konferencen udspringer af det samarbejde vi har etableret i regi af Forskningsprojektet om Individuel Planlagt job med Støtte (IPS) – implementering, organisering, erfaring og er finansieret af midler fra Sundhedsstyrelsen og Regeringens forskningspulje til gavn for mennesker med psykiske lidelser.
Kort titelIPS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato15/03/201715/03/2020

Samarbejdspartnere