Unges mentale sundhed, trivsel og handlekraft: Deltagelse, netværk og lokalsamfund (2014-2017)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et forskningsprojekt om hvordan inklusion og deltagelse i samfundslivet for unge med psykiske vanskeligheder former sig, når fokus rettes mod at styrke lokalsamfund og sociale fællesskaber frem for mere individrettede indsatser. Projektet vil skabe forskningsbaseret viden om lokale praksisser, som styrker psykisk sårbare unges mentale sundhed og trivsel. Men forskningsprojektet skal også skabe ny viden om, hvordan sårbare unge kan stå i centrum og være drivkræfter i og for egen udvikling, når de er engageret i at styrke deres muligheder for at fastholde eller genvinde et liv med positivt tilhørsforhold til fællesskaber udenfor de professionelle støttesystemer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/201401/09/2017