Undersøgelse af Vandrefalken i Sydgrønland

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Det primære formål med dette projekt er at indsamle data, som kan belyse igangværende og kommende ændringer i miljøet – både miljøkemiske, klimatiske og landskabsmæssige – og disses effekter på Vandrefalken i Sydgrønland.
  Projektet bygger videre på den lange data-serie siden 1981, men i et mere systematisk og mindre ressourcekrævende program. Mange vigtige miljøforhold kan kun måles ved
  en langsigtet indsats; fx. har de gradvise, men markante ændringer i falkenes belastning af forskellige miljøgifte kun kunnet påvises fordi vi i over 20 år har samlet prøver fra falkenes æg og fjer. Det er hensigten fortsat at:
  a) indsamle miljøprøver for at følge udviklingen i falkenes belastning af diverse miljøgifte, b) foretage standard-registrering af falkebestandens reproduktionsevne, og c)registrere tidsmæssige forskydninger og årlige variationer i falkenes yngletid – en sensitiv parameter for måling af effekter af klimaændringer.
  Måle-parametrene er udvalgt med henblik på at opnå den maksimale udnyttelse af de allerede indsamlede data. Moniteringsprogrammet er tilrettelagt så det relativt let og billigt kan gennemføres af to personer i felten over en periode på 14-21 dage.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/06/1981 → …

  Samarbejdspartnere

  Finansiering

  • <ingen navn>