Udvikling af indikatorer for arealudvikling i det åbne land

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Et projekt om udvikling af indikatorer for arealudvikling i det åbne land, baseret på en sammenligning af ændringer i Corine land cover fra 1990 til 2000 og ændringer i land cover i samme områder, ifølge RUCs småbiotopdatabase. Projektet indebærer desuden oparbejdning af småbiotopregistreringen i de 32 småbiotopområder for 2001, baseret på flyfoto-optagelser fra dette år. Ansvarlig: Jesper Brandt Øvrige deltagere: Esbern Holmes, Peder Agger, Martin Olsen og Gregor Levin. Forvaltning: RUC + Skov- og Naturstyrelsen
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200601/10/2006

  Samarbejdspartnere

  Finansiering

  • Skov- og Naturstyrelsen, Miljøministeriet
  • Roskilde Universitetscenter
  • Danmarks Miljøundersøgelser, NOVANA-overvågningsprojekt statslig pulje

  Emneord

  • arealudvikling, indikatorer, småbiotoper