Udvalg vedrørende registrering af undervisning i PURE

 • Schelde, Sidse Louise (Projektdeltager)
 • Petersen, Eva Bendix (Projektdeltager)
 • Thidemann, Nils (Projektdeltager)
 • Krogh, Lone (Projektdeltager)
 • Voetmann, Frederik (Projektdeltager)
 • Quistgaard, Nana (Projektdeltager)
 • Troelsen, Rie (Projektdeltager)
 • Svaneborg, Marie (Projektdeltager)
 • Andersen, Mikkel Hvidtfeldt (Projektdeltager)
 • Seier, Pernille (Projektdeltager)
 • Andersen, Per (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I foråret 2016 blev der nedsat et tværuniversitært udvalg vedrørende muligheden for at registrere undervisning og undervisningsaktiviteter i forskningsregistreringssystemet PURE.
Udvalget er nedsat efter initiativ fra Københavns Universitet, og de øvrige universiteter er blevet inviteret til at deltage via Rektorkollegiets Udvalg om Uddannelsespolitik (RUP).
Udvalget har afholdt to heldagsmøder, og har i mellem de to møder indsamlet perspektiver på muligheden for registrering af undervisningsaktiviter fra videnskabeligt personale ved de fleste af universiteter. På baggrund af dette er udvalget nået frem til et forslag til nogle grundkategorier af undervisningsrelaterede aktiviteter, som udvalget mener det vil være relevant for VIP at kunne registrere indenfor undervisning og undervisningsrelaterede
aktiviteter. Udvalget fremlægger disse kategorier nu, men ønsker i øvrigt at fortsætte arbejdet i de kommende måneder, for at tage stilling til de muligheder der åbner sig med de nye versioner af PURE i de kommende versioner. Udvalget forventer at fremkomme med en række endelige anbefalinger til universiteterne i løbet af foråret 2017.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201631/10/2017

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet (leder)
 • Danmarks Tekniske Universitet (Projektpartner)
 • Danske Universiteter (Projektpartner)
 • Aalborg Universitet (Projektpartner)
 • Københavns Universitet (Projektpartner)
 • Copenhagen Business School (Projektpartner)
 • Syddansk Universitet (Projektpartner)
 • IT-Universitetet i København (Projektpartner)
 • Aarhus Universitet (Projektpartner)