Two dimensions of transition policies in vocational education

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

DFF1-grant fra puljen til "Styrkelse af forskning i erhvervsuddannelse"

Den danske økonomis konkurrencedygtighed afhænger af, at langt flere unge tager en erhvervsuddannelse direkte efter Folkeskolen. For at styrke
erhvervsuddannelsernes popularitet blandt unge og deres forældre har et hovedfokus i flere årtier været at styrke overgangene i erhvervsuddannelsessystemet. Det angår både overgangen fra Folkeskolen, overgangene mellem grundforløb og lærlingeperiode samt overgangen til høj videregående uddannelse. Med styrkede overgange er håbet at flere vil finde det attraktivt at vælge en erhvervsuddannelse. En række reformer har også styrket overgangen mellem andre policy områder – særligt social- og arbejdsmarkedspolitikken – og erhvervsuddannelse, men her har forskningen peget på at den øgede tilgang af studerende fra andre systemer har undermineret erhvervsuddannelsernes popularitet blandt de stærkeste unge. Vi ved allerede meget om betydningen af overgange mellem erhvervsuddannelse og arbejdsmarked, men forskningen har kun i begrænset omfang studeret hvilken
betydning forskellige typer reformer af overgange har for studerende. Projektet
skaber en samlet teoretisk ramme for overgange i erhvervsuddannelse, og studerer gennem anvendelse af statistik og maskinlæring hvilke effekter disse reformer har på studerendes vej gennem erhvervsuddannelse og efterfølgende på arbejdsmarkedet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/05/202430/04/2027