Tryg trafik - børns politik? En internationalt orienteret undersøgelse af skolerelateret transport, policies og praksis rettet mod børns færden i det offentlige rum.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

   
Projektet ‘Tryg trafik - børns politik?' sætter fokus på børns oplevelser i det offentlige rum. Hvordan bevæger børn sig rundt? Føler de sig trygge og hvad betyder forskellige steder, fremmede mennesker og også brugen af mobiltelefoner, for børns tillid og oplevede kompetence til at færdes selvstændigt? Hvordan ser voksne og de lokale skoler på børns færden - er der for eksempel udviklet policies som søger at ændre på eksisterende praksis? Projektet er baseret på en international orienteret komparativ survey der både inkluderer børn og forældre på fem danske skoler samt en sammenligning med enslydende surveys i en række andre lande. Projektets resultater giver for det første indsigt i skolerelaterede transportmønstre. For det andet giver resultaterne indsigt i børns roller i det offentlige rum, herunder relationer til voksne samt overvågning og brug af mobiltelefoner som potentielle elementer i tryghedsskabende strategier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato11/08/201029/02/2012

Finansiering

  • TRYG Fonden: 600,00 €

Emneord

  • politik, transport, folkeskolen