Tidlig sprogstart i tysk, fransk og engelsk

  • Daryai-Hansen, Petra (Projektleder)
  • Søndergaard Gregersen, Annette (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Randersgades Skole på Østerbro i København har siden 2009 været Københavns Kommunes internationale profilskole. Fransk og tysk er obligatoriske fag fra 5. klassetrin. Alle elever har en ugentlig lektion i begge sprogfag på både 5. og 6. klassetrin bl.a. med det formål at give eleverne tre fremmedsprog i deres folkeskoleforløb samt at kvalificere elevernes valg af hhv. fransk eller tysk på 7. klassetrin. Fra august 2012 undervises alle elever i engelsk fra 1. klasse. Skolens udviklingsplan indeholder også mulighed for udbud af spansk.
Forskningsprojektet blev påbegyndt den 1. januar 2012 af adjunkt og projektleder Petra Daryai-Hansen fra Roskilde Universitet og løber over tre år. Læreruddannelsen Zahle, UCC indgik fra 1. august 2012 i projektet med franskfaget som omdrejningspunkt ved lektor Annette Søndergaard Gregersen. Med virkning fra 1. august 2012 involverer projektet også sprogfaget engelsk. Projektet om engelsk blev initieret ved at Københavns Kommune, Børne- og Ungdomsforvaltningen har givet dispensation til Randersgades skole med det formål at starte med engelsk fra 1.klasse. Adjunkterne Robert Lee Revier og Karoline Søgård fra Læreruddannelsen Zahle indgår i projektets engelske del.
Jeg er tilknyttet projektet i tidlig engelsk i forhold til den ’internationale dimension’ i engelskfaget, dvs. spørgsmålet om undervisningen i engelsk bruges som anledning til at åbne op for sproglig og kulturel mangfoldighed generelt og dermed er med til at styrke elevernes interkulturelle og flersprogede kompetencer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201215/12/2015

Samarbejdspartnere