The Standardisation of Transitional Justice: Consolidation, Innovation and Politics

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

I overgangsperioder efter borgerkrige, diktaturer eller undertrykkelse er der ofte stemmer der insisterer på retfærdighed: Et opgør med fortidens grusomheder kan måske lede ind på fredens eller demokratiets vej? Når splittede samfund skal overgå til fred og forsoning udtrykkes denne overgangsjustits (på engelsk 'transitional justice') ofte i form af retssager, sandhedskommissioner, krigserstatninger, undersøgelser, statsreformer, mindesmærker eller amnestier.
Dette forskningsprojekt undersøger hvordan og hvorfor denne model om overgangsjustits er blevet standardiseret over de seneste 15 år samt hvem der har bidraget dertil. Standarden er problematisk fordi de forskellige former for opgør ikke beviseligt har en positiv virkning på et lands transition. Den afhænger også af at lokale institutioner er villige til, og formår, at skabe en reel overgang, hvilket ikke altid er tilfældet. Standardiseringen undersøges gennem fire case studier: På det globale plan i FN samt lokalt i Uganda, Colombia og Syrien.
Samtidig med standardiseringen foregår der nogle steder også andre innovative tiltag for retfærdighed. Forskningsprojektet undersøger både processer konsoliderer og nytænker standarden for overgangsjustits.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202231/12/2025

Samarbejdspartnere

Finansiering

  • Danmarks Frie Forskningsfond: 800.000,00 €

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner