Studielivsprojektet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Studielivsprojektet er et treårigt forskningsprojekt med bevilling fra VELUXfonden, RUC og AAU. Vi har siden 2018 undersøgt sociale og faglige fællesskaber i danske videregående uddannelser. Og hvordan psykosociale problemer præger nogle studerendes studieliv. I projektet har vi gennem en længere periode fulgt 47 unge, der er i gang med en universitetsuddannelse eller en professionsbacheloruddannelse, og som oplever forskellige former for psykosociale problemer.

Projektet er både rettet mod at skabe forskningsbaseret viden om studerende og livet med psykosociale problemer, men i lige så høj grad også at være med til at ændre praksis, så universiteter og professionshøjskoler kan blive bedre til at forebygge og hjælpe studerende med diagnoser og generel mistrivsel.

Forskningsspørgsmål
Der findes ikke megen hverken dansk eller international uddannelsesforskning, der fokuserer på studerende med psykosociale vanskeligheder på videregående uddannelser. Særligt er kvalitative, longitudinelle studier med de studerendes perspektiver og erfaringer i forgrund fraværende.I Studielivsprojektet undersøger vi:

- Hvad er studerendes personlige erfaringer med psykosociale problemer (f.eks. mistrivsel, angst, stress eller depression), og hvordan oplever de studerende deres tilhørs- og handlemuligheder i faglige og sociale fællesskaber på uddannelserne?
 
- Hvilken betydning har dette for studerendes identitets- og læreprocesser?
 
- Hvordan kan øget indsigt i forskellige studerendes forløb medvirke til at videreudvikle gode, understøttende praksisser for studerende, uddannelser, undervisere, rådgivninger og vejledninger – og samarbejder mellem disse aktører?

Projektets fokus
Projektet belyser de forhold i og omkring uddannelserne, som studerende oplever spiller ind ift deres psykosociale problemer og uddannelsesforløb. Vi har særligt haft fokus på, hvordan problemerne tager sig ud set fra studerendes perspektiver, samt hvordan studerende selv forestiller sig, at de bedst vil kunne hjælpes. Herudover udforsker vi, hvilke gældende forståelser af problemer og løsninger, der er i spil blandt de medarbejdere, som studerende møder og/eller søger hjælp hos i rådgivninger og vejledninger.

Studielivsprojektet bidrager til dansk og international forskning med nuancerede forståelser, begreber og handlemåder i forhold til unge med psykosociale vanskeligheder - samtidig med at vi forholder os til disse unge som aktive og ressourcestærke deltagere i samfundsmæssige og studiemæssige fællesskaber. Vores fokus er på tilhørs- og anerkendelsesprocesser.

Vi ønsker at udbrede denne viden og samarbejde med forskellige involverede aktører om at udvikle beredskaber og fællesskabsformer, der kan støtte studerende i at håndtere studielivet og emotionelle og psykiske problemstillinger. Hermed kan studerende få hjælp til at overkomme studierne og blive bedre rustet til at kunne indgå i samfundsmæssige arbejdsfællesskaber.
Kort titelStudielivsprojektet
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201801/08/2021