Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udarbejde strategiske energiplaner i kommunerne samt at udvikle partnerskaber for energiplanernes gennemførelse. Dertil skal RUC etablere vidensgrundlaget om blandt andet energiressourcer og anvendelsesmuligheder gennem kortlægninger og analyser samt metode-udvikling hertil. Projektet er finansieret af Energistyrelsen og har et samlet budget på 5,3 mio. kr., hvoraf RUCs andel udgør godt 1,7 mio. kr. I projektet deltager 16 kommuner i Region Sjælland, Region Sjælland, DTU og RUC samt 19 energiselskaber.
Projektet skal understøtte følgende formål
- levere unik viden om optimal udnyttelse af de ressourcer, der er til rådighed i Region Sjælland samt skabe dialog på tværs af organisationer og kommuner om muligheder og barrierer for optimal ressourceanvendelse
- udarbejdelse af kommunale strategiske energiplaner, der kan danne grundlag for politiske beslutninger
- sikre tværkommunal samarbejde om den lokale energiplanlægning i kommunerne
- udvikle partnerskaber der har strategisk betydning for energiplanernes gennemførelse
AkronymSTEPS
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201431/07/2015

Emneord

  • Stregetisk Energiplanlægning
  • vedvarende energi
  • biomasse
  • Vindmølleplanlægning
  • affald
  • varmeplanlægning
  • Biogas
  • transport planlægning