Støtte til læreres arbejde med fællesskaber

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Undersøgelser viser, at lærere ofte oplever at stå magtesløse, og med en oplevelse af utilstrækkelighed, når den daglige undervisning præges af uro. Vanskeligheder der blandt andet begrundes i en mangfoldig børnegruppe og manglende viden om vanskeligheder knyttet til diagnoser og mistrivsel. Med afsæt i en udvalgt folkeskole undersøger projektet, hvorledes udvalgte lærere, organiseret i et inklusionsteam, som interne udviklingskonsulenter udvikler og implementerer pædagogisk indsatser for øget inklusion gennem lærer-til-lærer støtte. Det overordnede formål er at søge viden om, hvordan skoler kan organisere støtte til læreres arbejde med inkluderende klassefællesskaber og hvorledes disse organiseringer både udfordrer og understøtter eksisterende modsætningsforhold mellem faglig-social, almenviden-specialviden og udvikler-de som skal udvikles.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato15/08/201301/04/2014