SourceIT

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Innovationskonsortiet SourceIT vil arbejde med innovation, hvor it indgår med betydelige vægt på produkt og/eller processiden. I disse innovationsprocesser er it-viden en central præmis. Samtidig har mange danske virksomheder de seneste år forsøgt sig med sourcing - insourcing og outsourcing, så vel som sourcing i partnerskab med kunder. Nogen med succes og andre uden. Hvad udgør sammenhængen mellem succesfulde sourcingbeslutninger og innovationsevne? To centrale spørgsmål presser sig på: Hvordan kan man som virksomhed bedst være innovativ, kombineret med en optimal grad af sourcing?Hvad er forudsætningerne for optimal sourcing i forhold til innovationsevne?
  Innovationskonsortiet SourceIT vil afdække svaret på disse spørgsmål, og hvilken sammenhæng der er imellem innovation og sourcing; et spændingsfelt der ikke er kendt og velbeskrevet, men som er afgørende for en virksomheds succes med innovation og globalisering.
  Som led i besvarelsen af de ovennævnte spørgsmål, vil SourceIT komme til at arbejde med og svare på - for en virksomheds innovationsevne - vitale emner som: Hvad kan bedst outsources og under hvilke forudsætninger - internt i forhold til virksomhedens situation og eksternt i forhold til f.eks. kultur? Hvordan kan et partnerskab mellem kunde og leverandør organiseres så en optinal kombination af in- og outsourcing opnås? Og er det en forudsætning for at source, at man har velbeskrevne, gentagbare og målelige processer eller funktioner - og i så fald, er der nogle processer, der er vigtigere end andre?
  Men SourceIT vil mere end at forstå mekanismer og processer som er i spil. SourceIT vil designe og afprøve en løsning. På tre år udvikler og afprøver SourceIT en sourcing-metode, der kan gøre danske virksomheder innovative og konkurrencedygtige på det globale marked.
  SourceIT er et vidensmæssigt stærkt og bredt sammensat konsortium med deltagelse fra tre danske virksomheder fra servicesektoren, der leverer finansielle services og service til sundhedssektoren, syv forskere fra Roskilde Universitetscenter, og erfarne konsulenter fra DELTA som GTS. Arbejdet i konsortiet vil primært foregå som aktionsforskning og designvidenskab, dvs. med fokus på videnskabeligt funderede løsninger der virker, situeret i samarbejdet med virksomheder.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/01/200831/03/2011

  Finansiering

  • <ingen navn>