Sognepræsters horisonter og handlingsrum efter reformationen (Danmark ca. 1580-1720)

 • Appel, Charlotte (Projektdeltager)
 • Fink-Jensen, Morten (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet er en kulturhistorisk undersøgelse af danske sognepræster ca. 1580-1720. Præsterne udgjorde et vigtigt bindeled mellem samfundslagene og mellem stat og borger, og efter reformationen var de blevet pålagt mange ny opgaver. Det er målet at afdække, hvordan de opfattede og udfylde rolle som luthersk sognepræste. Hvad var præsternes forudsætninger, horisonter og handlemuligheder i forhold til ders mange opgaver.
  I ældre forskning har der været en udpræget tendens til at se præsterne som en homogen masse, hvis rolle var defineret af lovgivningen. Dette projekt vil, ud fra et alsidigt kildemateriale hvor også præsternes personlige holdninger kommer til udtryk, søge at give et nyt og nuanceret billede af, hvor forskelligt præsterne tænkte og handlede: De havde ikke samme baggrund mht. familie, social stand og uddannelse; deres sogne var yderst forskellige geografisk og økonomisk; og de blev jævnligt tildelt nye opgaver (som prædikanter, sjælesørgere, kirkebogsførere og som dem, der skulle holde øje med trolddom og utugt). Ikke to præster udførte disse opgaver ens, og der var mange situationer, specielt omkring kirketugten, hvor modstridende hensyn måtte afvejes.
  Projektet bidrager med ny viden til kirke-, kultur- og socialhistorien og vil samtidig sætte aktuelle diskussioner om forholdet mellem stat og kirke, og mellem sognepræst og menighed, i perspektiv.
  Når det regner på præsten. En kulturhistorie om sognepræster og sognefolk 1550-1750  udkom marts 2009 på Forlaget Hovedland. Bogen er blevet nomineret som "Årets Historiske Bog 2009".
   
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/03/200731/08/2008

  Finansiering

  • Det Frie Forskningsråd