Situated Knowledge and Material practice in problem-oriented learning

Projekter: Forskning

Beskrivelse

PROBLEMSTILLING

På kurset ’Performativ Urbanisme’ på Performance Design har vi gennem de seneste år arbejdet med en undervisningsform, som har haft fokus på 1) det situerede og 2) praksisbaseret læring, inspireret af tilgange såsom arts-based research eller research-creation. Med dette forskningsprojekt ønsker vi at undersøge nærmere, hvordan kursets erfaringer kan bidrage til den forskningsmæssige vidensbasering af den problemorienterede projektbaserede læringstilgang (PPL), særligt med henblik på problemorientering.

Projektets tese er, at situeret viden og praksisbaseret læring kan bidrage til at forstå problemorientering som en proces mellem problematisering og respons, som hele tiden sker situeret ud fra krop og sted gennem praksis. Dermed lægger projektet sig i naturlig forlængelse af bog-udgivelsen Situated Design Methods (Simonsen et al. 2014), som koblede det problemorienterede projektarbejde med situerede designmetoder og som nærværende projektansvarlige var medredaktør af. Projektet ser derfor problemorientering som en socio-materiel proces og undersøger, hvordan praksisbaseret læring kan artikulere nye sammenhænge mellem viden og praksis og dermed også fremme selvstændig opbygning af viden fremfor repræsentation af eksisterende viden.

Projektet bidrager dermed til den forskningsmæssige vidensbasering af PPL på 3 områder:

1)Ved overordnet at belyse hvordan PPL udfolder sig i praksis i den situerede, praksisbaserede kursusundervisning
2)Ved specifikt at undersøge hvordan situeret viden bidrager med nye perspektiver til det pædagogiske princip om problemorientering
3)Ved specifikt at undersøge hvordan praksisbaseret læring fremmer selvstændig vidensproduktion.

Disse bidrag skal ses i forlængelse af en stigende interesse for at undersøge, hvilken rolle materialitet, kreativitet og æstetik kan spille i problem- og projektbaseret arbejde.
Kort titelSituated Knowledge and Material Practice
AkronymSIMA
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato15/11/201831/12/2019