Sikker by gennem måling af samarbejde, innovation og effekt

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

The Roskilde School of Governance har i samarbejde med Sikker By Sekretariatet i Københavns Kommune iværksat et toårigt forsknings- og udviklingsprojekt med støtte fra Det Kriminalpræventive Råd. Projektet udvikler, afprøver, anvender og evaluerer et kriteriebaseret måleinstrument, der kan bruges til at måle graden af samarbejde, innovation og effektivitet i kriminalpræventive indsatser rettet mod unge og unge voksne.
Projektet vil skabe solid forskningsbaseret viden om sammenhængen mellem samarbejde, innovation og effekt i offentlige indsatser. Samtidig vil det frembringe et praktisk redskab til løbende evaluering og selvevaluering, som kan understøtte projektledere og frontlinjemedarbejderes fortsatte arbejde med at skabe tværgående, innovative og virkningsfulde forebyggelsesindsatser. Den nye viden og det konkrete værktøj vil kunne bruges som grundlag for optimering og prioritering af kriminalpræventive indsatser i kommunerne.
Måleinstrumentet udvikles og testes i løbet af efteråret 2015, bringes i anvendelse på 30-40 projekter i foråret 2016 og følges op af en række kvalitative case-studier af typiske og atypiske cases i efteråret 2016. I foråret 2017 afholdes en konference, hvor det samlede måleinstrument præsenteres, dets praktiske anvendelighed demonstreres, og implikationerne af analysen for den videre udvikling af kriminalpræventive indsatser over for unge og unge voksne diskuteres.
Projektet ledes af Professor Jacob Torfing og udføres med deltagelse af ph.d-studerende Andreas Hagedorn Krogh og lektor Anders Ejrnæs.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201509/03/2017