Sekulær ideolgi i Levanten

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Borgerkrigen i Syrien har åbnet for diskussioner om religionens rolle i stat og samfund. Disse debatter finder sted i hele Mellemøsten i kølvandet på de arabiske opstande. Gennem mediestudier og etnogra-fisk feltarbejde i kristne, muslimske og venstreorienterede miljøer i Libanon samt blandt eksilsyrere i Europa vil projektet studere arabiske debatter om sekularisme med særligt fokus på Syrien og Libanon. I modsætning til det meste af de senere års omfattende litteratur om sekularisme, så hævder projektet, at en sekulær tradition i Mellemøsten ikke kun skal ses som en reaktion på islam. Den har i lige så høj grad en global, venstreorienteret forankring og handler om religiøse minoriteters plads i samfundet. En bedre forståelse af sekularisme i Mellemøsten er vigtig for Mellemøstforskningen, men også for sekula-rismeforskningen, der ofte tager udgangspunkt i vestlige erfaringer.
AkronymSIME
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/201201/07/2017

Samarbejdspartnere