Samskabt politik i den almene boligsektor

  • Kristjansen, Elizabeth Toft (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Den danske almene boligsektor er karakteriseret ved en unik form for beboerdemokrati med flertal af valgte beboere på alle niveauer i boligorganisationerne. Som det også ses i lokaldemokrati andetsteds, oplever den almene boligsektor faldende deltagelse fra beboerne i de formelle beslutningstagende fora samt isolation af de politiskvalgte repræsentanter. Det betyder, at der bliver længere afstand mellem de politiske beslutninger og beboernes ønsker. Flere boligorganisationer har igangsat eksperimenter med nye deltagelsesformer, som bringer beboere, politiske repræsentanter og ansatte samme i løsningen på konkrete udfordringer. Ph.d.-projektet undersøger, hvordan nye former for deltagelsesdemokrati kan supplere det formelle demokrati, samt hvordan ledelsesformer og styringstiltag kan styrke drivkræfter og mindske barrierer i samarbejdet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/201816/08/2021