Sammenhæng i teoretisk-klinisk u

  • Lehn, Sine (Projektdeltager)
  • Bukhave, Elise Bromann (Projektsamarbejdspartner)
  • Sørensen, Pelle Korsbæk (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Professionshøjskolerne udbyder ni forskellige sundhedsfaglige professionsuddannelser og der er pr. 2018 en studenterbestand på godt 21.000. Projektet fokuserer på sektorens otte dansksprogede uddannelser, som især er målrettet det hjemlige arbejdsmarked. Med revisionen i 2016 fik alle sundhedsuddannelserne nye bekendtgørelser.
Uddannelserne blev revideret for at skabe et bedre match mellem dimittenders kompetencer og de aktuelle og fremtidige behov i sundhedsvæsenet. Revisionen var nødvendiggjort af de omfattende aktuelle og forventede forandringer i sundhedssektoren, som det blev fastslået i flere aftagerrapporter og i ”Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet” i 2014. Alle uddannelserne er organiseret som vekseluddannelser, hvor praktik (klinisk uddannelse) udgør et vigtigt element. Praktikdelen varierer i tilrettelæggelse og omfang imellem de enkelte uddannelser fra 30 til 105 ECTS-point. Der er således tale om otte grundlæggende forskellige uddannelser både hvad angår indhold, organisering og vilkår.
Det var ved revisionen et udtrykt ønske fra alle parter at styrke sammenhængen imellem teoretisk og klinisk uddannelse gennem en række målsætninger for at opnå bedre uddannelseskvalitet. Der mangler viden om gældende praksisser og kontekster i praktikuddannelsen, hvilket er nødvendigt at etablere med henblik på at indfri målsætningen om bedre sammenhæng imellem teoretisk og klinisk uddannelse. At skabe en bedre samlet sammenhæng i uddannelserne vil desuden give institutionerne grundlag for en bedre ressourceudnyttelse og mere kvalitet for pengene.
Effekter af projektet
Projektet vil generere et opdateret og praksisnært videngrundlag, som kan styrke beslutningsprocesser på vekseluddannelsesområdet. Specifikt vil det kunne bidrage til et uddannelsesløft for de godt 21.000 studerende på sundhedsuddannelserne. Projektets resultater vil kunne indgå i den kommende evaluering af de reviderede sundhedsuddannelser og derved bidrage til et bredere og mere solidt evalueringsgrundlag.
Kort titelUDSIKT
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/202031/01/2023

Samarbejdspartnere

Emneord

  • sundhedsuddannelser
  • Professionsbacheloruddannelser
  • teori-praksis
  • klinisk uddannelse
  • Læring