Roller, der rykker: Politikere og administratorer mellem hierarki og netværk.

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvad vil det i dag sige at være politiker og administrator i Danmark? Det politiske system, som disse to centrale aktørkategorier er en del af, har i de senere år forandret sig radikalt. De processer og samfundsstyring som tidligere fandt sted, var præget af hierarki, centralisme og top-down kontrol. I dag er de blev afløst i fordel for en netværkspræget styring.
Udgangspunktet for forskningsprojektet har været, at de organisationsforandringer, der i de senere år har fundet sted i det politiske system, må antages at udfordre traditionelle rolleforestillinger. Frejaprojektet har derfor til formål at indsamle viden om, hvordan politiker- og administratorrolle(er) konstrueres og håndtages, indenfor komplekse og netværksprægede styringsvilkår. Forskningsindsatsen er rettet mod at undersøger, i hvilken udstrækning traditionelle rolleforestillinger er udfordret. For det andet skal der kortlægges rollehåndteringsstrategier, som forskellige politikere og administratorer anvender. Egentligt skal der spores efter tegn på, om der er ved at udvikle sig nye rolleforestillinger.
Disse overordnede forskningsmål bliver belyst på baggrund af omfattende empiriske undersøgelser, der sætter fokus på såvel statslige – som kommunale politikere og administratorer, samt institutionsleder, omfattende i alt tre danske kommuner og fire ministerier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato11/08/200211/08/2005

Finansiering

  • <ingen navn>
  • Statens Samfundsvidenskabelige Forskningsråd