RELIGARE

 • Christoffersen, Lisbet (Projektdeltager)
 • Nielsen, Jørgen S (Projektdeltager)
 • Petersen, Hanne (Projektdeltager)
 • Vinding, Niels Valdemar (Projektdeltager)
 • Jeltoft, Nadja (Projektdeltager)

  Projekter: ProjektForskning

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektet inddrager for første gang DK i en tværdisciplinær (retsdogmatisk og religionssociologisk) komparativ europæisk undersøgelse af samspil og konflikt mellem religøse og sekulære værdier i Europa inden for fire felter: familieforhold; arbejdsmarked; religion i det offentlige rum; og statens støtte til religion. Målet er at analysere styrker og svagheder i eksisterende regler og komme med policy advise til EU såvel som til nationale politiske institutioner og den almene offentlighed.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/02/201031/01/2013

  Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (leder)
  • KU/Jura (Projektpartner)
  • KU/Center for Islamiske studier (Projektpartner)

  Finansiering

  • Global Local Religion/ISG
  • FP 7