Reduktion af drivhusgasudledninger og øget kulstoflagring i jord via stabilisering af gødningsfibre som biochar

 • Thomsen, Tobias Pape (Projektdeltager)
 • Müller-Stöver, Dorette Sophie (Projektdeltager)
 • Bruun, Sander (Projektleder)
 • Ravenni, Giulia (Projektdeltager)
 • Henriksen, Ulrik B. (Projektdeltager)
 • Feilberg, Anders (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et forsknings- og udviklingsprojekt der skal belyse miljø- og klimaeffekter ved udrulning af ny teknologi til tørring og termisk pyrolyse af våde, ustabile gødningsfibre herunder gylle- og biogasfibre.
AkronymSTABIL
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2024

Samarbejdspartnere

 • Roskilde Universitet
 • Københavns Universitet Institut for Plante- og Miljøvidenskab (KU PLEN) (leder)
 • Risø DTU
 • Aarhus Universitet, Institut for Bio- og Kemiteknologi - Environmental Technology Engineering
 • AquaGreen Aps
 • Nordphos
 • Højgaards
 • Tågemarksgård

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

 • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
 • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
 • Verdensmål 13 - Klimaindsats