Reduktion af drivhusgasudledninger og øget kulstoflagring i jord via stabilisering af gødningsfibre som biochar

  • Thomsen, Tobias Pape (Projektdeltager)
  • Müller-Stöver, Dorette Sophie (Projektdeltager)
  • Bruun, Sander (Projektleder)
  • Ravenni, Giulia (Projektdeltager)
  • Henriksen, Ulrik B. (Projektdeltager)
  • Feilberg, Anders (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Et forsknings- og udviklingsprojekt der skal belyse miljø- og klimaeffekter ved udrulning af ny teknologi til tørring og termisk pyrolyse af våde, ustabile gødningsfibre herunder gylle- og biogasfibre.
AkronymSTABIL
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/01/202131/12/2024

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landende enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 7 - Bæredygtig energi
  • Verdensmål 12 - Ansvarligt forbrug og produktion
  • Verdensmål 13 - Klimaindsats