Redesigne europæiske dyrkningssystemer igennem øget brug af afgrødediversitet

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

RUCs rolle i projektet tager udgangspunkt i omstilling af nuværende landbrugssystemer igennem design og implementering af mere diversificerede og resiliente agro-økologiske dyrkningssystemer blandt andet vha. principper omkring at forskellige arter af planter dyrket samtidigt (samdyrkning = intercropping (eng.)) kan være til gensidig fordel mht både økonomi, miljø og social kapital. Det er en dyrkningspraksis som har været kendt gennem århundreder i både Europa, Sydamerika og Asien, men benyttes sjældent i nuværende dyrkningssystemer blandt andet på grund af mekanisering, brug af handelsgødning og pesticider. Afgrødesystemer med større diversitet er i højere grad i stand til at tilpasse sig en stadig stigende grad af uforudsigelighed indenfor såvel naturmæssige, økonomiske såvel som politiske forhold. En øget usikkerhed som kræver, at landmanden har øget behov for at kunne opbygge resiliens i sit såkaldte socio-økologiske system, og derved være i stand til i højere grad at tilpasse sig sådanne foranderlige vilkår. RUC er ansvarlig for den arbejdspakke der omhandler multi-aktør inddragelse og test af løsninger i nationale vidensnetværk (eng. = multi-actor network (MAP)). Herunder udvikling af en teknisk og pædagogisk værktøjskasse til beslutningsstøtte for landmænd og rådgivere.
AkronymReMIX
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/201730/04/2021

Emneord

  • samdyrkning
  • participation
  • netværk
  • landbrug
  • transition
  • innovation