Recycling, Consumer Credibility and Ecosystem Integrity

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Hvis den økologiske produktion skal øges og konventionel
gødningsanvendelse reduceres, er det nødvendigt at recirkulere
alternative næringskilder fra husholdningsaffald, spildevand og
potentielle industrielle ressourcer. Dette vil også passe godt med et
ønske om at være en del af den fremtidige cirkulære økonomi. Men
hvordan vil recirkulering påvirke det økologiske jordbrugs troværdighed
i forbrugernes øjne? Besvarelsen af dette spørgsmål er projektets
overordnede mål.
Projektet vurderer vigtige jord- og økosystem sundhedseffekter ved at
bruge husholdningsaffald, biogødning fra spildevand og human urin i
økologisk landbrug. Vi trækker på litteratur og anvender KU’s
langvarige forsøg med genbrug af restprodukter, vi undersøger
virkningerne af mikroplast og tungmetaller på jordens fødekæder og
rhizobium populationer.
På grundlag af disse virkninger undersøger vi forbrugernes opfattelse
af brugen af ovennævnte ressourcer til økologisk jordbrug. Hvordan
påvirker forskellige informations- og kommunikationsstrategier disse
opfattelser? Denne del af projektet omfatter: 1) Dybtgående kvalitativ
udforskning af forbrugernes opmærksomhedspunkter på
genanvendelse og 2) baseret på dette en kvantitativ analyse af et stort
antal forbrugers holdninger til recirkulering
Endeligt vil projektet integrere recirkuleringens virkninger på jord- og
økosystem og dens betydning for forbrugernes opfattelse af økologiens
troværdighed i en rapport til fremtidig brug af økologiske interessenter.
AkronymRECONCILE
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2023

Samarbejdspartnere