Reconnect: Unge, uddannelse og beskæftigelse

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

PhD-opslaget retter sig mod forskningstemaer inden for området psykisk sårbare unge, inklusion af unge i uddannelse og beskæftigelse samt integrerede og vidensbaserede sociale indsatser.

Projektet retter sig mere specifikt mod at undersøge de unges erfaringer med og evaluering af ’Reconnect’- indsatsen. PhD-projektet kunne således bl. a. omfatte undersøgelse som belyser hvordan ’Reconnect’ indsatsen opleves i forhold til:

•Hvordan de unges samlede hverdagssituation ser ud
•Hvilke konkrete problemstillinger de unge med symptomer på angst og depression oplever at kæmpe med i hverdagen
•De unges egne forståelser af problemer, sygdom, støtte og behandling – og de forståelser de oplever at møde
•Hvilke netværk – familie, venner, støttepersoner mm – der er omkring dem
•Hvilke former for hjælp de ønsker, tidligere har fået/ikke fået, oplever at få og hvorfra
•Hvilke håb og ønsker for fremtiden de unge formulerer – og hvor de ser muligheder og umuligheder
•Hvordan de (forskellige) unge oplever den konkrete indsats i Reconnect
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/202031/12/2022