(Re)configuration of parenthood

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

The project takes early childhood interventions targeting families as the basis for
studying changing conditions for parenthood. In recent years, early intervention
policies have been launched as a means to reduce inequality among children. An
overriding strategy in fighting inequality has emerged in policies supporting
children's home learning environment (HLE). Intervening in HLE involves instructing parents to engage their children in learning activities suitable for stimulating early numeracy and literacy. However, despite the considerable research focus on developing the content of HLE programs, no attention is given to what it means for the family context. This is problematic since interventions often result in consequences beyond their intended aim. Using a multi-method design involving three interconnected empirical studies, this project will study how learning agendas in interventions aimed at enhancing children’s HLE contribute to the (re)configuration parenthood.

Lægmandssprog

Betingelserne for forældreskab er i forandring. Et politisk fokus på tidlig indsats har medført, at danske daginstitutioner har fået til opgave at understøtte forældre i at styrke de yngste børns læring i hjemmet - hjemmelæringsmiljøet. Der er tale om en international tendens, men det er helt nyt i dansk kontekst, at forældre får ansvar for små børns læring, og dermed at familielivet bliver ramme om en institutionel dagsorden. Det skaber nye betingelser for familielivet og for samarbejdet mellem familie og daginstitution og dermed nye betingelser for forældreskab. I projektet problematiserer jeg, at der fokuseres ensidigt på familien som hjemmelæringsmiljø, mens familien som kompleks hverdagslivskontekst, ikke er genstand for forskningsmæssig opmærksomhed. Der mangler således viden om, hvordan institutionelle læringsdagsordener får betydning for familiers hverdagsliv og for forældreskab. Én risiko er, at fokus på hjemmelæringsmiljø forstærker ulighed, fordi forældre har forskellige betingelser for at organisere læringsaktiviteter. Gennem policy analyser, survey og etnografiske studier i danske familier bidrager projektet med viden om forældres perspektiver på, hvordan forældreskab forstås og gøres under forandrede betingelser.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/202230/06/2026

FN's verdensmål

I 2015 blev FN-landene enige om 17 verdensmål til at standse fattigdom, beskytte planeten og sikre velstand for alle. Dette projekt bidrager til følgende verdensmål:

  • Verdensmål 3 - Sundhed og trivsel
  • Verdensmål 4 - Kvalitetsuddannelse
  • Verdensmål 5 - Ligestilling mellem kønnene
  • Verdensmål 10 - Mindre ulighed
  • Verdensmål 16 - Fred, retfærdighed og stærke institutioner

Emneord

  • Familieforskning, forældreskab, hverdagsliv, forældresamarbejde, tidlig indsats,