Race to Zero - Et kunstnerisk forsøg om de finansielle markeder

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

'The Race to Zero' er et scenekunstnerisk forsøg om de finansielle markeder, og mere specifikt om verdensøkonomiens nye herskere: computeralgoritmerne. Det anslåes, at omkring halvdelen af al handel i de finansielle markeder på verdensplan i dag varetages af algoritmer – også kendt under navne som aktie-algoritmer eller aktierobotter. I USA er tallet cirka 65 procent, i Danmark 30-40 procent og stigende. Der er tale om alt fra simple computerfunktioner, der automatisk køber eller sælger en aktie, når den rammer en bestemt værdi i markedet, til mere komplicerede manipulationsstrategier, der har til formål at vildlede konkurrerende aktører i markedet.
Finanssektoren bruger groft sagt algoritmer fordi de er hurtigere end mennesker. Ifølge den australske algoritme-ekspert Sean Gourley ligger menneskets nedre grænse for beslutningstagning på omkring 1000 millisekunder, mens den typiske reaktionstid for en computeralgoritme, der handler i det amerikanske Nasdaq-indeks, ligger på ét millisekund. Computerne er altså cirka 1000 gange hurtigere end menneskelige aktiehandlere. Med tanke på algoritmernes stigende involvering i handlen på de finansielle markeder, stiller Gourley derfor spørgsmålet: “Is this our world anymore? Or is it the world of machines?”
'The Race to Zero' handler om netop det spørgsmål. Giver det for eksempel nogen mening at tale om “det frie marked” eller “frie markedskræfter”, når verdens børser reelt er en kampplads for computeralgoritmer financieret af magtfulde finanshuse? Hvordan skal vi som borgere forholde os til en finansverden, der har afgørende indflydelse på økonomien og dermed vores tilværelser, men bevæger sig i hastigheder, der overskrider vores fatteevne?
'The Race to Zero' handler med andre ord om at sætte den fysiske livsverden – helt konkret menneskekroppen – i forbindelse med den abstrakte finansverden, helt konkret algoritmerne. Eller, med Sean Gourleys ord: undersøge mødet imellem “our world” og “the world of machines”.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/03/201601/03/2017