Psykosocialt bæredygtige lokalsamfund

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet handler om at styrke udviklingen af psykosocialt bæredygtige lokalsamfund. Bæredygtighed skal forstås i to betydninger. For det første handler det om at være dygtig til at bære når mennesker er i krise eller oplever at være en psykosocial sårbar position. For det andet handler det om at behandle de menneskelige ressourcer i et lokalsamfund med omtanke, således at de også kan være der som ressourcer i fremtiden. Det handler altså også om at fremtidssikre lokalsamfundene. Psykosocial bæredygtighed sætter fokus på at individuelle psykiske vanskeligheder aldrig bare er individuelle, men at de i lige så høj grad må forstås som socialt forankrede i deres årsag såvel som i deres løsning. At udvikle psykosocial bæredygtighed skal forstås som en proces snarere end som et veldefineret endemål.

Projektets lægger sig således i forlængelse af WHO’s Whole life – Whole systems charter (http://www.imhcn.org/charter ) men på måder som har lokalsamfundet som sit afsæt snarere end de (social)psykiatriske systemer.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/07/2011 → …