Projekt: Flaskehals og belastningsbarometer

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Akutafdelinger har en central rolle i nutidens såvel som fremtidens hospitaler. Her modtages et stort antal patienter, der kan tilhøre alle diagnostiske grupper og kategorier, med henblik på afhjælpning af akut opståede helbredsrelaterede problemer og indledende diagnostik, behandling og pleje. Herudover varetages opgaver relateret til kommunikation, koordination og videresendelse af patienter til andre behandlende afdelinger efter at akutte helbredsproblemer er håndteret og patienten har gennemgået en indledende udredning. Mangeartede forhold kan føre til, at der opstår flaskehalse - f.eks. mangel på læger, der har den ekspertise, der skal til for at træffe beslutning om visitering af patienter til andre afdelinger. Endvidere kan mangel på kapacitet i service-, klinisk-kemiske og røntgenafdelinger medføre at prøvesvar, røntgenbilleder og transport ikke leveres rettidigt. Herudover kan mangel på sengepladser og klinisk personale på sengeafsnittene føre til at patienter hober sig op i akutafdelingen, fordi de ikke kan videresendes efter endt behandling på akutafdelingen. I dette projekt sættes der fokus på de flaskehals- og belastningssituationer, der på forskellig vis udgør barrierer for et effektivt flow af patienter imellem akutafdeling og øvrige afdelinger på Nykøbing Falster Sygehus (NFS). Udgangspunktet for forsknings- og udviklingsprojektet er en forventning om, at information om flaskehalse- og belastningsgrader på elektroniske overblikstavler vil kunne bidrage væsentligt til en forbedring af flowet af patienter imellem akutafdeling og øvrige afdelinger på sygehuset og dermed til forøget kvalitet og effektivitet i forløbene.Projektet har følgende formål: 1.At afdække mønstre i belastningen på akutafdelingen og identificere forhold og dertil knyttede informationer, der har betydning for dannelsen af flaskehalse og belastningssituationer, 2. At udvikle og validere en prædiktiv model for belastningsgraden på akutafdelingen baseret på de eksisterende tavledata, 3. At bidrage til udvikling, afprøvning, implementering og evaluering af effekter af information om flaskehalse og belastningssituationer på elektroniske overblikstavler.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/201401/01/2017

Samarbejdspartnere

  • Roskilde Universitet (leder)
  • Region Sjælland (Projektpartner)
  • Nykøbing F. Sygehus (Projektpartner)
  • Imatis (Projektpartner)

Emneord

  • Participatory design, design og konstruktion af socio-tekniske systemer, organisationsforandring, sundheds-IT, operations-management, patientforløb, akutte modtageafdeling