Praktikbog i praksis

Projekter: ProjektRådgivende projekt

Projektdetaljer

Beskrivelse

Videreudvikling af praktikbog til brug for nytilkomne integrationsborgere som er i virksomhedspraktik og sideløbende modtager undervisning i dansk som andetsprog. Denne gruppe borgere vil med praktikbogen og den dertil knyttede integrations- og sprogundervisning få et læringsredskab der kan understøtte deres udvikling som selvstændige sproglærende deres beskæftigelsesrettede kompetenceudvikling.

Nøgleresultater

En afprøvet model for praktikbog, som nytilkomne integrationsborgere kan bruge som led i deres integrations. og sprogundervisning.
Pædagogiske tilgange til at skabe samspil mellem vejledning og sprogundervisning.

Lægmandssprog

Udvikling af praktikbog for nytilkomne integrationsborgere som kan støtte deres integrations- og sproglæring i forbindelse med virksomhedspraktik.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/202231/12/2022

Samarbejdspartnere

Emneord

  • praktikbog
  • dansk som andetsprog
  • integrationsborger