Praksisperspektiver på vuggestuepædagogik

  • Røn-Larsen, Maja (Projektleder)
  • Stanek, Anja Hvidtfelt (Projektleder)
  • Johansen, Solmai Sofia Mikladal (Projektdeltager)
  • Andreassen, Camilla Hvollbøll (Projektdeltager)

Projekter: ProjektForskning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er gennem interviews og fokusgruppeinterviews at indkredse pædagogers perspektiver på de centrale elementer i vuggestuepædagogikken anno 2014. Dette skal dels føre til en eksplicitering af nogle af de elementer af vuggestuepædagogikken, der ikke hidtil har fået så meget opmærksomhed, det som Ahrenkiel et. al. kalder ”den upåagtede pædagogiske faglighed” (Ahrenkiel et.al., 2013, og se også Stanek & Røn Larsen, in prep) – men også til indkredsning af mulige udfordringer, dilemmaer og udviklingsmuligheder
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/201401/01/2015

Samarbejdspartnere